Tìm kiếm thông tin
Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Hội nghị tuyên truyền về sự ảnh hưởng của sóng điện từ và công tác quản lý các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/12/2018

Chiều ngày 30/11/2018, UBND thị xã Hương Trà phối hợp với Sở thông tin & truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền về sự ảnh hưởng của sóng điện từ và công tác quản lý các trạm BTS trên địa bàn. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Hùng – Phó giám đốc Sở thông tin & truyền thông tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện lãnh đạo phòng VHTT, lãnh đạo UBND và Công an các xã, phường; cùng các đồng chí là Bí thư chi bộ, tổ trưởng và trưởng ban công tác mặt trận của các thôn, TDP trên địa bàn thị xã.

Hội nghị đã được Tiến sĩ Đặng Xuân Vinh – Trưởng Khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Khoa học Huế báo cáo chuyên đề: “Sóng điện từ của các trạm BTS và sức khỏe con người”; tiếp đến, lãnh đạo phòng Viễn thông, sở thông tin và truyền thông đã phổ biến “Công tác quản lý trạm BTS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” với các nội dung chính như: Quy hoạch phát triển trạm BTS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quy trình quản lý các công trình trạm BTS; các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông...

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các cơ quan và cán bộ quản lý tại các địa phương trên địa bàn thị xã Hương Trà hiểu rõ hơn về sóng điện từ, quản lý các trạm BTS theo quy hoạch, quản lý chất lượng công trình trạm BTS nhằm phục vụ cho công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân ngày một tốt hơn.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Nhằm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh TT Huế trong việc chỉ đạo, điều...
Hội nghị tuyên truyền về sự ảnh hưởng của sóng điện từ và công tác quản lý các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/12/2018

Chiều ngày 30/11/2018, UBND thị xã Hương Trà phối hợp với Sở thông tin & truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền về sự ảnh hưởng của sóng điện từ và công tác quản lý các trạm BTS trên địa bàn. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Hùng – Phó giám đốc Sở thông tin & truyền thông tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện lãnh đạo phòng VHTT, lãnh đạo UBND và Công an các xã, phường; cùng các đồng chí là Bí thư chi bộ, tổ trưởng và trưởng ban công tác mặt trận của các thôn, TDP trên địa bàn thị xã.

Hội nghị đã được Tiến sĩ Đặng Xuân Vinh – Trưởng Khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Khoa học Huế báo cáo chuyên đề: “Sóng điện từ của các trạm BTS và sức khỏe con người”; tiếp đến, lãnh đạo phòng Viễn thông, sở thông tin và truyền thông đã phổ biến “Công tác quản lý trạm BTS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” với các nội dung chính như: Quy hoạch phát triển trạm BTS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quy trình quản lý các công trình trạm BTS; các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông...

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các cơ quan và cán bộ quản lý tại các địa phương trên địa bàn thị xã Hương Trà hiểu rõ hơn về sóng điện từ, quản lý các trạm BTS theo quy hoạch, quản lý chất lượng công trình trạm BTS nhằm phục vụ cho công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân ngày một tốt hơn.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội nghị tuyên truyền về sự ảnh hưởng của sóng điện từ và công tác quản lý các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/12/2018

Chiều ngày 30/11/2018, UBND thị xã Hương Trà phối hợp với Sở thông tin & truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền về sự ảnh hưởng của sóng điện từ và công tác quản lý các trạm BTS trên địa bàn. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Hùng – Phó giám đốc Sở thông tin & truyền thông tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện lãnh đạo phòng VHTT, lãnh đạo UBND và Công an các xã, phường; cùng các đồng chí là Bí thư chi bộ, tổ trưởng và trưởng ban công tác mặt trận của các thôn, TDP trên địa bàn thị xã.

Hội nghị đã được Tiến sĩ Đặng Xuân Vinh – Trưởng Khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Khoa học Huế báo cáo chuyên đề: “Sóng điện từ của các trạm BTS và sức khỏe con người”; tiếp đến, lãnh đạo phòng Viễn thông, sở thông tin và truyền thông đã phổ biến “Công tác quản lý trạm BTS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” với các nội dung chính như: Quy hoạch phát triển trạm BTS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quy trình quản lý các công trình trạm BTS; các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông...

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các cơ quan và cán bộ quản lý tại các địa phương trên địa bàn thị xã Hương Trà hiểu rõ hơn về sóng điện từ, quản lý các trạm BTS theo quy hoạch, quản lý chất lượng công trình trạm BTS nhằm phục vụ cho công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân ngày một tốt hơn.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội nghị tuyên truyền về sự ảnh hưởng của sóng điện từ và công tác quản lý các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/12/2018

Chiều ngày 30/11/2018, UBND thị xã Hương Trà phối hợp với Sở thông tin & truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền về sự ảnh hưởng của sóng điện từ và công tác quản lý các trạm BTS trên địa bàn. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Hùng – Phó giám đốc Sở thông tin & truyền thông tỉnh.

 

Tại hội nghị, các đại biểu là đại diện lãnh đạo phòng VHTT, lãnh đạo UBND và Công an các xã, phường; cùng các đồng chí là Bí thư chi bộ, tổ trưởng và trưởng ban công tác mặt trận của các thôn, TDP trên địa bàn thị xã.

Hội nghị đã được Tiến sĩ Đặng Xuân Vinh – Trưởng Khoa Điện tử Viễn thông, Đại học Khoa học Huế báo cáo chuyên đề: “Sóng điện từ của các trạm BTS và sức khỏe con người”; tiếp đến, lãnh đạo phòng Viễn thông, sở thông tin và truyền thông đã phổ biến “Công tác quản lý trạm BTS trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” với các nội dung chính như: Quy hoạch phát triển trạm BTS trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quy trình quản lý các công trình trạm BTS; các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông...

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các cơ quan và cán bộ quản lý tại các địa phương trên địa bàn thị xã Hương Trà hiểu rõ hơn về sóng điện từ, quản lý các trạm BTS theo quy hoạch, quản lý chất lượng công trình trạm BTS nhằm phục vụ cho công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân ngày một tốt hơn.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.830
Truy câp hiện tại 2.213