Tìm kiếm thông tin
Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kế hoạch triển khai Chương trình chương trình trọng điểm Phát triển đô thị và Xây dựng nông thôn mới năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 05/01/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 14/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình chương trình trọng điểm Phát triển đô thị và Xây dựng nông thôn mới năm 2019

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch triển khai Chương trình chương trình trọng điểm Phát triển đô thị và Xây dựng nông thôn mới năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 05/01/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 14/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình chương trình trọng điểm Phát triển đô thị và Xây dựng nông thôn mới năm 2019

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch triển khai Chương trình chương trình trọng điểm Phát triển đô thị và Xây dựng nông thôn mới năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 05/01/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 14/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình chương trình trọng điểm Phát triển đô thị và Xây dựng nông thôn mới năm 2019

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.984.862
Truy câp hiện tại 2.096