Tìm kiếm thông tin
Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội tháng 01/2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 14  tháng 01 năm 2019 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 12 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường

Lý do:  Từ trần.  

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội tháng 01/2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 14  tháng 01 năm 2019 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 12 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường

Lý do:  Từ trần.  

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quyết định về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội tháng 01/2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 14  tháng 01 năm 2019 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND về việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 12 đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội của các xã, phường

Lý do:  Từ trần.  

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.984.862
Truy câp hiện tại 2.089