Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả giải quyết KNTC
Ngày 20/02/2020, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 439/UBND-NC trả lời đơn của các ông Dương Quốc Chung và Lê Đình Phước với nội dung như sau: 1. Hộ ông, bà Lê Đình Phước-Phạm Thị Mùi: Tại thời điểm kiểm kê bà Phạm Thị Mùi sửa chữa lại ngôi nhà dưới (bếp) sử dụng làm nhà ở, để trông coi nhà cho ông Phạm Lộc (em trai bà Phạm Thị Mùi) đi làm ăn xa; tại thời điểm kiểm kê ông Phạm Lộc và bà Phạm Thị Mùi đã thống nhất phần tài sản kiểm kê riêng. Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành quyết định phê duyệt giá trị bồi thường và Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã đã chi trả tiền. Do hộ gia đình ông, bà sửa chữa lại ngôi nhà dưới (bếp) sử dụng làm nhà ở, để trông coi nhà cho ông Phạm Lộc (em trai bà Phạm Thị Mùi) đi làm ăn xa nên không có cơ sở để xem xét đề nghị giao một lô đất tái định cư. 2. Hộ ông Dương Quốc Chung: Năm 2010, được sự đồng ý của ông Dương Lang (bố của ông Dương Quốc Chung) cho xây một căn phòng chung bức tường để ở; tại thời điểm kiểm kê ông Chung không trực tiếp ở tại căn phòng đó (theo đơn ông trình bày: Ông ở được 03 năm nhưng do chật chội nên mượn nhà bà Trương Thị Hoa để ở tạm) nên không có cơ sở để xem xét đề nghị giao một lô đất tái định cư. 
Ngày 24/02/2020, UBND thị xã đã ban hành văn bản số 561/UBND-NC trả lời đơn của bà Phạm Thị Trung với nội dung như sau:  Liên quan đến nội dung đơn nêu trên của bà Phạm Thị Trung, Ủy ban nhân dân phường Hương Văn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đối với ông Lê Cu, ở tổ dân phố Giáp Nhất, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà. Ngày 09/01/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với ông Lê Cu vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ tại đô thị không có giấy phép xây dựng. 
Ngày 13/9/2019, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2432/UBND-NC trả lời đơn ông Trần Xuân Kỉnh với nội dung như sau: Qua kiểm tra hồ sơ, ông Trần Xuân Lụa và bà Đỗ Thị Dọi được Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 538190 tại thửa đất số 760, tờ bản đồ số 12, diện tích 1324.0 m2 . Năm 2015, ông Trần Xuân Lụa có đơn đề nghị cấp đổi thửa đất nêu trên thành hai thửa đất 155 và 156 tờ bản đồ số 44 (Bản đồ năm 2010 được phê duyệt chỉnh lý năm 2015) và được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà phê duyệt cấp đổi. Năm 2016, ông Trần Xuân Lụa có đơn đề nghị hợp thửa hai thửa đất số 155 và 156, tờ bản đồ số 44  và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt hợp hai thửa đất thành thửa đất mới là 248, tờ bản đồ số 44, diện tích 1413.8 m2 .. Tháng 5 năm 2016, ông Trần Xuân Lụa có đơn đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã tách thửa 248 thành ba thửa đất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã đã đến thực địa đo đạc tách thửa chi tách thành 03 thửa là thửa 249, tờ bản đồ số 44, diện tích 706.4 m2  ; thửa 250, tờ bản đồ số 44, diện tích 152.5 m2 và thửa số 251, tờ bản đồ số 44, diện tích 554.9 m2  Ngày 22/7/2016, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã có tiếp nhận hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất  (tặng cho có tách thửa) theo đề nghị của ông Lụa đối với thửa đất số 249, tờ bản đồ số 44 với nội dung sau khi biến động: thửa đất số 249, tờ bản đồ số 44, chủ sử dụng: ông Trần Xuân Hậu; thửa đất số 251, tờ bản đồ số 44, chủ sử dụng : ông Trần Xuân Hiếu; lý do đăng ký biến động: tặng quyền sử dụng đất cho con; đến ngày 09/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã phê duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 466506 cho ông Trần Xuân Hiếu tại thửa đất số 251, tờ bản đồ số 44 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 466507 cho ông Trần Xuân Hậu tại thửa đất số 249, tờ bản đồ số 44 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CC 466508 cho ông Trần Xuân Lụa tại thửa đất số 250, tờ bản đồ số 44. Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã tách thửa số 71 theo hồ sơ đề nghị của ông Trần Xuân Lụa là đúng quy định của pháp luật.
Ngày 16/8/2019, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2161/UBND-NC trả lời kiến nghị của bà Phạm Thị Lan với nội dung như sau: 1. Về nội dung đề nghị giải quyết việc tiền đóng góp để dụng cột điện nhà nước yêu cầu trả lại cho dân. Điện lực đã trả lại tiền thông qua UBND phường nhưng UBND phường không trả lại cho dân: Trước đây với chủ trương kéo điện dân dụng, năm 1994 đã huy động nhân dân đóng góp để dựng cột và kéo điện lưới trung thế và hạ thế, mỗi hộ gia đình góp 1.000.000 đồng (Hộ xã viên Hợp tác xã nông nghiệp 700.000 đồng còn Hợp tác xã đóng cho mỗi hộ xã viên 300.000 đồng) và năm 1995 xã Hương Văn có điện chiếu sáng. Năm 2002, Công ty Điện lực có hoàn trả cho Ủy ban nhân dân xã số tiền mà Ủy ban nhân dân xã đã dựng cột và lưới trung thế là 139.590.000 đồng (Một trăm ba mươi chín triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng). Hội đồng nhân dân xã đã có chủ trương dùng số tiền đó để tiếp tục đầu tư kéo điện hạ thế về các tuyến nhánh còn lại trên địa bàn toàn xã. Đến năm 2008, thực hiện chuyển giao lưới điện cho nhà nước quản lý, Ủy ban nhân dân xã đã bàn giao lưới điện hạ thế cho Chi nhánh điện Hương Trà. 2. Về nội dung đề nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến ông Lê Đình Hóa-Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Văn: Nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân thị xã đã có nhiều văn bản chỉ đạo, giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân phường Hương Văn giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân phường Hương Văn đã ban hành các thông báo trả lời gửi bà Phạm Thị Lan: Thông báo số 15/TB-UBND ngày 05/4/2017, Thông báo số 60/TB-UBND ngày 26/10/2017 (Đính kèm văn bản). 3. Về nội dung đề nghị giải quyết liên quan đến chế độ trợ cấp cho người tàn tật…:           Nội dung nêu trên, Ủy ban nhân dân phường Hương Văn đã ban hành Thông báo số 183/TB-UBND ngày 18/6/2019 về việc trả lời đơn của công dân, thông báo đã gửi trực tiếp cho ông Phạm Minh Kháng ở Tổ dân phố Giáp Thượng 2, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà (Đính kèm văn bản).
 Ngày 26/3/2019, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 617/UBND-NC trả lời đơn của oong Nguyễn Văn Ích  với nội dung như sau: - Về diện tích cấp đổi Giấy chứng nhận: Theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính năm 2010, xác định thửa đất số 161, tờ bản đồ 34, địa chỉ thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà do ông Nguyễn Văn Ích đang sử dụng có diện tích 897,6 m2 , kèm theo bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất do đơn vị đo đạc là Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lập vào thời điểm năm 2010. Theo đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận lập ngày 03/02/2012, ông, bà Nguyễn Văn Ích-Cao Thị Hồng đã kê khai đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận tại thửa đất số 161, tờ bản đồ 34, diện tích 897,6 m2 đúng theo thông tin thửa đất tại Trích lục bản đồ địa chính do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh (nay là Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh) lập ngày 06/3/2014, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã) ký ngày 25/6/2015. Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp ngày 17/8/2015 cho ông bà Nguyễn Văn Ích-Cao Thị Hồng tại thửa đất số 161, tờ bản đồ 34, diện tích 897,6 m2 đúng theo hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền và đúng theo dữ liệu địa chính tại thời điểm cấp giấy chứng nhận. - Về hạn mức công nhận đất ở: Tại thời điểm lập hồ sơ cấp đổi ông, bà Nguyễn Văn Ích-Cao Thị Hồng không có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở, không bổ sung sổ hộ khẩu và giấy xác nhận nhân khẩu của Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh theo quy định. Do đó, khi cấp đổi giấy chứng nhậ ông Nguyễn Văn Ích được công nhận 01 lần hạn mức đất ở là 400 m2 theo quy định. Việc Ủy ban nhân dân thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận cho ông tại thửa đất số 161, tờ bản đồ 34, diện tích 897,6 m2 , mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn 400,0 m2 , đất trồng cây lâu năm 497,6 m2 , thời hạn sử dụng: đất ở tại nông thôn: lâu dài, đất trồng cây lâu năm: Đến ngày 01/7/2064 là đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. - Về nội dung đề nghị cấp đổi theo hiện trạng sử dụng đất: Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã kiểm tra, đề xuất đối với diện tích tăng thêm so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hướng dẫn công dân thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Ngày 29/3/2019, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 233/UBND-NC trả lời đơn của ông Trần Văn Đôn  với nội dung như sau: Thửa đất số 182, tờ bản đồ số 48 (bản đồ địa chính năm 2010 chỉnh lý năm 2015), diện tích 115.8 m2 , địa chỉ: Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của phường Hương Xuân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phên duyệt tại Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 30/6/2014, thửa đất trên nằm trong vùng giữ nguyên hiện trạng là đất ở. Tuy nhiên, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 27/02/2014, thửa đất trên thuộc quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp (đất lúa). Việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã căn cứ quy hoạch sử dụng đất của thị xã đến năm 2020 để thụ lý, xác định thửa đất trên không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận là có cơ sở. Do đó, việc ông đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất đất số 182, tờ bản đồ số 48 (bản đồ địa chính năm 2010 chỉnh lý năm 2015), diện tích 115.8 m2 , địa chỉ: Tổ dân phố Thanh Tiên, phường Hương Xuân, mục đích sử dụng là đất ở, là không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân và đơn vị tư vấn rà soát lại định hướng quy hoạch tại khu vực thửa đất nêu trên, tham mưu điều chỉnh theo đúng định hướng phát triển đô thị và đúng thực tế quản lý sử dụng đất. Sau khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì sẽ tiếp tục xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông.
Ngày 20/9/2018, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2224/UBND-NC trả lời đơn của bà Tôn Nữ Thị Yến với nội dung như sau: Thực hiện việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình quy hoạch khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm kê về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân có liên quan theo hồ sơ đo đạc địa chính khu đất do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 18/10/2017 trong đó có thể hiện chủ sử dụng đất là bà Tôn Nữ Thị Yến. Trên cơ sở đó, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê về nhà ở, vật kiến trúc cho hộ bà, quá trình kê khai đất bà đã cung cấp Giấy chứng nhận tại vị trí thửa đất bị ảnh hưởng kiểm kê đứng tên bà Trần Thị Thu Hồng (con của bà). Qua thu thập hồ sơ, bà Trần Thị Thu Hồng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 347595, ngày 23/11/2017, bà Trần Thị Thu Hồng đã thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên cho ông Trần Minh Hão. Ngày 09/4/2018, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh đã tiến hành làm việc với bà và bà Trần Thị Thu Hồng. Qua làm việc bà đã khẳng định tài sản nhà ở hiện bà đang sinh sông bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng công trình nêu trên là của bà Trần Thị Thu Hồng xây dựng, thuộc quyền sở hữu của bà Hồng. Ngày 18/6/2018, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh đã tiến hành làm việc với  ông Trần Minh Hão và bà Trần Thị Thu Hồng. Tại buổi làm việc, bà Hồng cam kết không có khiếu nại về nội dung đã tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hão, đề nghị nhà nước xem xét bồi thường về đất và tài sản trên đất cho ông Hão theo quy định. Do vậy, nội dung bà kiến nghị trình bày trong đơn đề ngày 26/3/2018 không có cơ sở để xem xét giải quyết.
Ngày 24/9/2018, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2235/UBND-NC trả lời đơn của ông Lê Đình Lanh với nội dung như sau: Ngày 20/01/1992, Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092528 cho bà Nguyễn Thị Thí tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 6 (bản đồ 299), diện tích 1190 m2 , mục đích sử dụng: Đất ở và đất vườn, thời sử dụng đất: Lâu dài. Ngày 07/8/2009, ông Lê Đình Lanh nhận thừa kế quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thí tại thửa đất nói trên theo hồ sơ thừa kế; ngày 18/3/2016, ông Lê Đình Lanh đã được Ủy ban nhân dân thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092528 thành Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất số BY 873806 tại thửa đất số 84, tờ bản đồ 28 (bản đồ 2010), diện tích 1657,7 m2 ; trong đó: Đất ở tại đô thị: 1190 m2 , đất trồng cây lâu năm: 467,7 m2 ; thời hạn sử dụng: đất ở đô thị: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: Đến ngày 01/7/2064. Căn cứ khoản 1, Điều 8, Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01/7/2014 được xác định là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp. Như vậy, việc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BY 873806 ngày 18/3/2016 cho ông Lê Đình Lanh là đúng quy định của pháp luật.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.008.880
Truy câp hiện tại 2.909