Tìm kiếm thông tin
Kết quả giải quyết KNTC
Ngày 20/9/2018, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2224/UBND-NC trả lời đơn của bà Tôn Nữ Thị Yến với nội dung như sau: Thực hiện việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình quy hoạch khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm kê về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân có liên quan theo hồ sơ đo đạc địa chính khu đất do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế lập ngày 18/10/2017 trong đó có thể hiện chủ sử dụng đất là bà Tôn Nữ Thị Yến. Trên cơ sở đó, Tổ công tác đã tiến hành kiểm kê về nhà ở, vật kiến trúc cho hộ bà, quá trình kê khai đất bà đã cung cấp Giấy chứng nhận tại vị trí thửa đất bị ảnh hưởng kiểm kê đứng tên bà Trần Thị Thu Hồng (con của bà). Qua thu thập hồ sơ, bà Trần Thị Thu Hồng đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 347595, ngày 23/11/2017, bà Trần Thị Thu Hồng đã thực hiện tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất nêu trên cho ông Trần Minh Hão. Ngày 09/4/2018, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh đã tiến hành làm việc với bà và bà Trần Thị Thu Hồng. Qua làm việc bà đã khẳng định tài sản nhà ở hiện bà đang sinh sông bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng công trình nêu trên là của bà Trần Thị Thu Hồng xây dựng, thuộc quyền sở hữu của bà Hồng. Ngày 18/6/2018, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hương Vinh đã tiến hành làm việc với  ông Trần Minh Hão và bà Trần Thị Thu Hồng. Tại buổi làm việc, bà Hồng cam kết không có khiếu nại về nội dung đã tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hão, đề nghị nhà nước xem xét bồi thường về đất và tài sản trên đất cho ông Hão theo quy định. Do vậy, nội dung bà kiến nghị trình bày trong đơn đề ngày 26/3/2018 không có cơ sở để xem xét giải quyết.
Ngày 24/9/2018, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2235/UBND-NC trả lời đơn của ông Lê Đình Lanh với nội dung như sau: Ngày 20/01/1992, Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092528 cho bà Nguyễn Thị Thí tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 6 (bản đồ 299), diện tích 1190 m2 , mục đích sử dụng: Đất ở và đất vườn, thời sử dụng đất: Lâu dài. Ngày 07/8/2009, ông Lê Đình Lanh nhận thừa kế quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thí tại thửa đất nói trên theo hồ sơ thừa kế; ngày 18/3/2016, ông Lê Đình Lanh đã được Ủy ban nhân dân thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092528 thành Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất số BY 873806 tại thửa đất số 84, tờ bản đồ 28 (bản đồ 2010), diện tích 1657,7 m2 ; trong đó: Đất ở tại đô thị: 1190 m2 , đất trồng cây lâu năm: 467,7 m2 ; thời hạn sử dụng: đất ở đô thị: Lâu dài; đất trồng cây lâu năm: Đến ngày 01/7/2064. Căn cứ khoản 1, Điều 8, Quyết định 33/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01/7/2014 được xác định là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp. Như vậy, việc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BY 873806 ngày 18/3/2016 cho ông Lê Đình Lanh là đúng quy định của pháp luật.
Ngày 17/01/2018, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 96/UBND-KNTD trả lời đơn của bà Hoàng Thị Màu với nội dung như sau: 1. Đối với nội dung bà hỏi thửa đất của gia đình bà sử dụng tại thời điểm năm 2004 có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hay không chính là thửa đất đã được Ủy ban nhân dân thị xã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 873376 tại thửa đất số 213, tờ bản đồ số 26 (bản đồ đo đạc năm 2010), diện tích 3313,5 m2 , tọa lạc tại TDP 10, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà cho bà. 2. Đối với hồ sơ đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất của bà. Tại buổi làm việc của bà với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã bà kiến nghị nội dung “ giá đổi từ đất vườn sang đất ở quá cao, đề nghị quý cơ quan xem xét giải quyết đúng quy định”: Theo hồ sơ lưu trữ, bà đã được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ  240 m2 đất trồng cây lâu năm thành đất ở tại đô thị theo Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 10/7/2017. Ngày 19/7/2017, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã thông tin thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Phiếu chuyển thông tin số 974/PCTTĐC. Ngày 27/7/2017, Chi cục Thuế thị xã có Thông báo số 1118/TB-CCT-TB&TK về việc nộp tiền lệ phí trước bạ 1,587,000 đồng và tiền sử dụng đất 158,664,000 đồng là đúng quy định.
Ngày 15/12/2017, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2972/UBND-KNTD trả lời và hướng dẫn đơn đối với bà Lê Thị Dự với nội dung như sau: Ngày 16/10/2017, Trung tâm hành chính công thị xã đã tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bên chuyển nhượng là ông, bà Nguyễn Trung-Lê Thị Dự và bên nhận chuyển nhượng là ông, bà Phạm Văn Hải-Hà Thị Quắn. Hiện nay, hồ sơ chuyển nhượng đã được tiếp nhận xử lý theo quy trình, công dân đã nộp thuế theo quy định và đã trả kết quả vào ngày 27/11/2017. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà trả lời để bà rõ và hướng dẫn bà nếu có  nhu cầu giải quyết tranh chấp gửi đơn đến Tòa án nhân dân thị xã để được giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngày 13/12/2017, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Công văn số 2954/UBND-KNTD trả lời đơn của ông Hoàng Kim Tiến với nội dung như sau: Vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh tăng cường, địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, thị xã Hương Trà nói riêng đã có mưa to đến rất to, nhiều nơi đã bị ngập nặng gây thiệt hại đến tài sản của nhân dân. Hiện nay, UBND thị xã Hương Trà đã báo cáo tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay Ủy ban nhân dân thị xã vẫn chưa nhận được chỉ đạo của  Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý thiệt hại do ảnh hưởng mưa lũ vừa qua.
Ngày 20/11/2017, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc đình chỉ đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Hà Xuân Long; địa chỉ: TDP3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung sau: Khiếu nại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc thành phố Huế đoạn qua phường Hương An, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế (bổ sung). Tại số thứ tự 02 - Phụ lục kèm theo Quyết định phê duyệt bồi thường, hỗ trợ về đất trồng cây lâu năm gắn liền với nhà ở cho hộ gia đình với giá trị là 97.547.000 đồng là không đúng với quy định của pháp luật. Ông Hà Xuân Long cho rằng: Đất ông đang sử dụng có nguồn gốc do mẹ tôi là bà Phan Thị Cầu sử dụng trước năm 1975, đến năm 1991 mẹ tôi tặng quyền sử dụng đất lại cho tôi (không có giấy tặng cho quyền sử dụng đất) sử dụng ổn định đến nay. Do đó, đề nghị UBND thị xã bồi thường đất ở đối với diện tích đất thu hồi 63,1m2. Đơn khiếu nại đã được thụ lý ngày 25/01/2016. Lý do đình chỉ: Ông Hà Xuân Long rút đơn khiếu nại.
Ngày 27/9/2017, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2402/UBND-KNTD ngày 27/9/2017 tar lời đơn của ông Nguyễn Doãn Phúc với nội dung sau: Vào ngày 28/6/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 1729/UBND-ĐĐ về việc trả lời đơn cho ông, trong đó có nội dung: Đề nghị ông liên hệ với UBND xã Hương Vinh để được hướng dẫn sau khi đã có quỹ đất quy hoạch phân lô đất ở tại xã; lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục xin giao đất ở theo quy định và nộp tại Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Trà để được xem xét giải quyết theo quy định.
Ngày 01/11/2017, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 2672/UBND-KNTD ngày 01/11/2017 trả lời đơn ông Trần Duy Lâm với nội dung sau: Hiện nay việc giải quyết chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (cụ thể quy định tại khoản 1, 2, Điều 2, Đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất)  và theo quy định tại Mục 6, Điều 19 của Pháp lệnh ưu đãi người có công. Đối chiếu với các điều khoản quy định về đối tượng, thân nhân đối tượng quy định tại các văn bản nêu trên thì việc xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với ông không thuộc đối tượng thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công và Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 22/9/2017, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 2366/UBND-KNTD về việc trả lời đơn của bà Hoàng Thị Màu với nội dung sau: Hiện nay việc giải quyết chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (cụ thể quy định tại khoản 1, 2, Điều 2, Đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất) Theo quản lý của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Hương Tà, hoàn cảnh của bà hiện nay đang trực tiếp hưởng trợ cấp Tuất thương binh của chồng là ông Lê Oanh (Lê Đình Oanh) thương binh có tỷ lệ thương tật 92% đã từ trần năm 2007 và đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Lê Đình Tựu, thờ cúng Bà mẹ VNAH Lê Thị Thiệp (hồ sơ đang đề nghị cấp Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH). Đối chiếu với các điều khoản quy định về đối tượng, thân nhân đối tượng cũng như xét hoàn cảnh bản thân hiện tại của bà thì việc xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với bà không thuộc đối tượng thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Quyết đinh số 43/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 14/6/2017, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 1637/UBND-KNTD trả lời đơn của các ông Trần Đức, Nguyễn Nhỏ với nội dung như sau: 1. Đối với trường hợp của ông Trần Đức: Tại biên bản làm việc ngày 19/5/2017 của UBND xã Bình Thành đối với ông: ông không đồng ý trả đất đã lấn chiếm, nguyện vọng xin số đất trên để gia đình sử dụng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân xã Bình Thành chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã và các đơn vị liên quan trực tiếp làm việc với các hộ dân. Đối với trường hợp gia đình ông không đồng ý trả đất đã lấn chiếm; tổ công tác của xã sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Đối với trường hợp của ông Nguyễn Nhỏ: Tại biên bản làm việc ngày 31/5/2017 của UBND xã đối với ông: Ông đồng ý giao trả lại diện tích đã lấn chiếm nhưng nguyện vọng gia đình ông là nếu gia đình nào được nhà nước giao diện tích đất trên thì hỗ trợ lại tiền phát quang cho gia đình ông và đã được Chủ tịch UBND xã Bình Thành ghi nhận, và sẽ chủ trì để xử lý giữa các bên hộ gia đình theo chính sách hỗ trợ của tỉnh là 6.500.000đ/ha. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thị xã đã giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân xã Bình Thành chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã và các đơn vị liên quan trực tiếp làm việc với các hộ dân. Đối với trường hợp gia đình ông sẽ hướng dẫn cho các bên thỏa thuận hoàn trả chi phí phát thực bì, trồng rừng theo định mức của Nhà nước.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.849.171
Truy câp hiện tại 185