Tìm kiếm thông tin
Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Bình, Trú tại thôn Địa Linh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, TT Huế
Quyết định giải quyết khiếu nại
Ngày cập nhật 03/02/2015

I. Nội dung khiếu nại:

Ông Phạm Văn Bình, trú tại thôn Địa Linh, xã Hương Vinh gửi đơn khiếu nại, đề ngày 03/8/2014 đến UBND thị xã Hương Trà, khiếu nại Quyết định số 262/6/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Phạm Văn Bình là không đúng đối tượng xử phạt hành chính, không đúng bản chất vấn đề và thiếu cơ sở pháp lý.

Trong đơn khiếu nại, ông Phạm Văn Bình có kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, trả lại cho ông Phạm Văn Bình 33.000.000 đồng (Tiền đặt trước, do ông Phạm Văn Thuận nộp), 71.000.000 đồng (Tiền chênh lệch để trúng đấu giá quyền sử dụng đất).

Từ những căn cứ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thừa nhận nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Bình khiếu nại Quyết định số 262/6/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Phạm Văn Bình là đúng.

          Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 262/6/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Phạm Văn Bình với lý do Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá đối với ông Phạm Văn Bình không đúng thẩm quyền

Điều 3. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Phạm Văn Bình có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính.

Điều 1. Thừa nhận nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Bình khiếu nại Quyết định số 262/6/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Phạm Văn Bình là đúng.

          Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 262/6/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Phạm Văn Bình với lý do Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá đối với ông Phạm Văn Bình không đúng thẩm quyền

Điều 3. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Phạm Văn Bình có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng Công an thị xã, Chánh Thanh tra thị xã, Trưởng phòng Tư pháp thị xã, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã, Chủ tịch UBND xã Hương Vinh, các tổ chức và cá nhân có liên quan và ông Phạm Văn Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.056