Tìm kiếm thông tin
Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Trương ĐỊnh trú tại La Khê, xã Hương Vinh
Ngày cập nhật 03/02/2015

Ông Trương Định, Trú tại thôn La Khê, xã Hương Vinh gửi đơn khiếu nại, đề ngày 03/8/2014 đến UBND thị xã Hương Trà, khiếu nại Quyết định số 262/3/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Trương Định là không đúng đối tượng xử phạt hành chính, không đúng bản chất vấn đề và thiếu cơ sở pháp lý.

Điều 1. Thừa nhận nội dung khiếu nại của ông Trương Định khiếu nại Quyết định số 262/3/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Trương Định là đúng.

Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 262/3/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Trương Định với lý do Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá đối với ông Trương Định không đúng thẩm quyền.

Điều 3. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Trương Định có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính.

Điều 1. Thừa nhận nội dung khiếu nại của ông Trương Định khiếu nại Quyết định số 262/3/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Trương Định là đúng.

Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 262/3/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Trương Định với lý do Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá đối với ông Trương Định không đúng thẩm quyền.

Điều 3. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Trương Định có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.819.055
Truy câp hiện tại 4.904