Tìm kiếm thông tin
Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Lê Việt Thường trú tạiKV2, An Hoà, TP Huế
Ngày cập nhật 03/02/2015

Ông Lê Việt Thường, trú tại khu vực 2, phường An Hoà, thành phố Huế gửi đơn khiếu nại, đề ngày 20/6/2014 đến UBND thị xã Hương Trà, khiếu nại Quyết định số 262/1/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Lê Việt Thường là không đúng đối tượng xử phạt hành chính, không đúng bản chất vấn đề và thiếu cơ sở pháp lý.

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thừa nhận nội dung khiếu nại của ông Lê Việt Thường khiếu nại Quyết định số 262/1/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Lê Việt Thường là đúng.

 Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 262/1/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Lê Việt Thường với lý do Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá đối với ông Lê Việt Thường không đúng thẩm quyền.

Điều 3. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Lê Việt Thường có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thừa nhận nội dung khiếu nại của ông Lê Việt Thường khiếu nại Quyết định số 262/1/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Lê Việt Thường là đúng.

          Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 262/1/QĐ-XPHC ngày 06/5/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Lê Việt Thường với lý do Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá đối với ông Lê Việt Thường không đúng thẩm quyền.

         Điều 3. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Lê Việt Thường có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 156