Tìm kiếm thông tin
Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Hồ Đão trú tại Minh Thanh, xã Hương Vinh
Ngày cập nhật 03/02/2015

Ông Hồ Đão, trú tại thôn Minh Thanh, xã Hương Vinh gửi đơn khiếu nại, đề ngày 15/4/2014 đến UBND thị xã Hương Trà, khiếu nại Quyết định số 138/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà (Ủy quyền cho ông Hà Cảnh Lộc - Phó Chủ tịch UBND thị xã ký quyết định, theo ủy quyền số 246/UBND ngày 10/3/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Hồ Đão là không đúng đối tượng xử phạt hành chính, không đúng bản chất vấn đề và thiếu cơ sở pháp lý.

Điều 1. Thừa nhận nội dung khiếu nại của ông Hồ Đão khiếu nại Quyết định số 138/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Hồ Đão là đúng.

 Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 138/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Hồ Đão với lý do Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá đối với ông Hồ Đão không đúng thẩm quyền.

Điều 3. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Hồ Đão có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính.

Điều 1. Thừa nhận nội dung khiếu nại của ông Hồ Đão khiếu nại Quyết định số 138/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Hồ Đão là đúng.

  Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 138/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Hồ Đão với lý do Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá đối với ông Hồ Đão không đúng thẩm quyền.

Điều 3. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Hồ Đão có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.894