Tìm kiếm thông tin
Kết quả giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Phúc trú tại 306 Đặng Tất, xã Hương Vinh
Ngày cập nhật 03/02/2015

Ông Trần Văn Phúc, trú tại số 306 Đặng Tất, xã Hương Vinh gửi đơn khiếu nại, đề ngày 12/4/2014 đến UBND thị xã Hương Trà, khiếu nại Quyết định số 139/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà (Ủy quyền cho ông Hà Cảnh Lộc - Phó Chủ tịch UBND thị xã ký quyết định, theo ủy quyền số 246/UBND ngày 10/3/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Trần Văn Phúc là không đúng đối tượng xử phạt hành chính, không đúng bản chất vấn đề và thiếu cơ sở pháp lý.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thừa nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Phúc khiếu nại Quyết định số 139/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Trần Văn Phúc là đúng.

          Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 139/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Trần Văn Phúc với lý do Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá đối với ông Trần Văn Phúc không đúng thẩm quyền.

        Điều 3. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Trần Văn Phúc có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thừa nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Phúc khiếu nại Quyết định số 139/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Trần Văn Phúc là đúng.

          Điều 2. Hủy bỏ Quyết định số 139/QĐ-XPHC ngày 10/3/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp đối với ông Trần Văn Phúc với lý do Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm thông đồng, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá đối với ông Trần Văn Phúc không đúng thẩm quyền.

    Điều 3. Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, ông Trần Văn Phúc có quyền khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo Luật Tố tụng hành chính.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.636