Tìm kiếm thông tin
Trả lời đơn kiến nghị của bà Lê Thị Giống (đại diện những người TK QSD đất của bà Trần Thị Bưởi)
Trả lời đơn kiến nghị của bà Lê Thị Giống; địa chỉ: TDP2, Hương Văn
Ngày cập nhật 07/05/2015
Ngày 25/4/2015, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 633/UBND-TNMT trả lời đơn của bà với nội dung:

Theo Biên bản kiểm kê số 25, 26 lập ngày 14/10/2013; tờ khai nguồn gốc nhà, đất được UBND phường Hương Văn xác nhận; bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn đăng ký 299 thì diện tích đất thu hồi có nguồn gốc do bà Trần Thị Bưởi sử dụng ổn định từ năm 1972 (nằm ngoài diện tích đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và thửa đất gắn liền với nhà ở. Vì vậy, căn cứ điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất quy định tại Điều 5; Khoản 1, Điều 31, Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh; Khoản 1 Công văn số 2079/UBND-ĐC ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc đền bù, GPMB tại dự án mở rộng QL 1A thì việc thu hồi 181.8 m2 đất trồng cây lâu năm khác (LNK) của bà Trần Thị Bưởi để thực hiện dự án và đã được UBND thị xã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ về đất vườn liền nhà ở, tổng giá trị phê duyệt 135.605.000 (đồng) tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 là đúng pháp luật. Việc bà kiến nghị xem xét bồi thường 106.7 m2 đất ở trong tổng diện tích 181.8 m2 đất bị thu hồi để thực hiện dự án là không có cơ sở giải quyết

Ngày 25/4/2015, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 633/UBND-TNMT trả lời đơn của bà với nội dung:

Theo Biên bản kiểm kê số 25, 26 lập ngày 14/10/2013; tờ khai nguồn gốc nhà, đất được UBND phường Hương Văn xác nhận; bản phô tô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn đăng ký 299 thì diện tích đất thu hồi có nguồn gốc do bà Trần Thị Bưởi sử dụng ổn định từ năm 1972 (nằm ngoài diện tích đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và thửa đất gắn liền với nhà ở. Vì vậy, căn cứ điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất quy định tại Điều 5; Khoản 1, Điều 31, Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh; Khoản 1 Công văn số 2079/UBND-ĐC ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc đền bù, GPMB tại dự án mở rộng QL 1A thì việc thu hồi 181.8 m2 đất trồng cây lâu năm khác (LNK) của bà Trần Thị Bưởi để thực hiện dự án và đã được UBND thị xã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ về đất vườn liền nhà ở, tổng giá trị phê duyệt 135.605.000 (đồng) tại Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 là đúng pháp luật. Việc bà kiến nghị xem xét bồi thường 106.7 m2 đất ở trong tổng diện tích 181.8 m2 đất bị thu hồi để thực hiện dự án là không có cơ sở giải quyết

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.838