Tìm kiếm thông tin
Trả lời đơn của ông Phan Gia Hùng
Trả lời đơn kiến nghị của ông Phan Gia Hùng; địa chỉ: 22 Mai Thúc Loan, TP Huế
Ngày cập nhật 11/05/2015

Ngày 07/5/2015, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 675/UBND-KNTD trả lời đơn của ông Phan Gia Hùng với nội dung sau:Thửa đất ông kiến nghị là thửa đất số 47, tờ bản đồ số 25, tọa lạc tại Tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, đã được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 710242 cho ông Phan Chánh Nam (là người đại diện những người được thừa kế quyền sử dụng đất của bà Dương Thị Hồng Lan), ngày cấp 19/4/2013; ngày 28/72014 những người trong hàng thừa kế của bà Dương Thị Hồng Lan đã lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, thống nhất để lại cho ông Phan Chánh Nam được toàn quyền sử dụng và định đoạt, văn bản thỏa thuận đã được Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ chứng thực ngày 15/9/2014; ông Phan Chánh Nam đã thực hiện đăng ký biến động và đã được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà xác nhận ngày 30/10/2014.

          Như vậy, thửa đất số 47, tờ bản đồ số 25, tọa lạc tại Tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ thuộc quyền sử dụng đất hợp pháp của ông Phan Chánh Nam. Do đó, việc ông kiến nghị  theo nội dung đơn nêu trên là không đúng theo quy định của pháp luật, không có cơ sở để giải quyết.

Thửa đất ông kiến nghị là thửa đất số 47, tờ bản đồ số 25, tọa lạc tại Tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ, đã được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 710242 cho ông Phan Chánh Nam (là người đại diện những người được thừa kế quyền sử dụng đất của bà Dương Thị Hồng Lan), ngày cấp 19/4/2013; ngày 28/72014 những người trong hàng thừa kế của bà Dương Thị Hồng Lan đã lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế, thống nhất để lại cho ông Phan Chánh Nam được toàn quyền sử dụng và định đoạt, văn bản thỏa thuận đã được Ủy ban nhân dân phường Tứ Hạ chứng thực ngày 15/9/2014; ông Phan Chánh Nam đã thực hiện đăng ký biến động và đã được Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà xác nhận ngày 30/10/2014.

          Như vậy, thửa đất số 47, tờ bản đồ số 25, tọa lạc tại Tổ dân phố 8, phường Tứ Hạ thuộc quyền sử dụng đất hợp pháp của ông Phan Chánh Nam. Do đó, việc ông kiến nghị  theo nội dung đơn nêu trên là không đúng theo quy định của pháp luật, không có cơ sở để giải quyết.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.124.808
Truy câp hiện tại 1.180