Tìm kiếm thông tin
Trả lời đơn của ông Hà Văn Thống
Trả lời đơn của ông Hà Văn Thống; địa chỉ: TDP3, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 11/05/2015

Ngày 07/5/2015, UBND thị xã đã ban hành văn bản số 676/UBND-TNMT trả lời đơn của ông Thống với nội dung sau:

- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092320 đã được UBND huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp ngày 20/01/1992 đối với thửa đất số 364, tờ bản đồ số 06 (bản đồ 299), tọa lạc tại Cụm 5, xã Hương Chữ (nay là phường Hương Chữ), Giấy chứng nhận mang tên ông Hà Văn Tùy.

- Ngày 05 tháng 12 năm 2005, ông Hà Văn Tùy và bà Nguyễn Thị Ẩm đã lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Hà Văn Trung và bà Hà Thị Sáu (Tỷ), Hợp đồng được UBND xã Hương Chữ xác nhận ngày 12/12/2005 và được UBND huyện Hương Trà xác nhận ngày 23/6/2006; đồng thời đã xác nhận biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên vào ngày 23/6/2006.

- Ngày 03/7/2006 UBND huyện Hương Trà đã ban hành Quyết định số 376/QĐ.UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092320, và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 935013 cho ông Hà Văn Trung và bà Hà Thị Sau (Tỷ), tại thửa đất số 364, tờ bản đồ số 06 (bản đồ 299), diện tích 920m2, loại đất: đất ở, thời hạn lâu dài.

- Ngày 28/3/2012, ông Hà Văn Trung làm đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính năm 2010, đơn được UBND phường Hương Chữ xác nhận ngày 26/11/2014; được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 26/12/2014, thửa đất cấp đổi số 112, tờ bản đồ số 33 (bản đồ địa chính đo đạc năm 2010), diện tích 1083,8m2, trong đó: Đất ở tại đô thị 920m2, đất trồng cây lâu năm 163,8m2.

Như vậy, thửa đất trên thuộc quyền sử dụng đất của ông Hà Văn Trung và Hà Thị Sau (Tỷ), đã được UBND thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó việc ông Hà Văn Thống đề nghị tạm dừng cấp thẻ hồng và tách thửa đối với thửa đất của ông Hà Văn Trung và Hà Thị Sau (Tỷ), Ủy ban nhân dân thị xã không có cơ sở để giải quyết. 

Ngày 07/5/2015, UB- Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092320 đã được UBND huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp ngày 20/01/1992 đối với thửa đất số 364, tờ bản đồ số 06 (bản đồ 299), tọa lạc tại Cụm 5, xã Hương Chữ (nay là phường Hương Chữ), Giấy chứng nhận mang tên ông Hà Văn Tùy.

- Ngày 05 tháng 12 năm 2005, ông Hà Văn Tùy và bà Nguyễn Thị Ẩm đã lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Hà Văn Trung và bà Hà Thị Sáu (Tỷ), Hợp đồng được UBND xã Hương Chữ xác nhận ngày 12/12/2005 và được UBND huyện Hương Trà xác nhận ngày 23/6/2006; đồng thời đã xác nhận biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên vào ngày 23/6/2006.

- Ngày 03/7/2006 UBND huyện Hương Trà đã ban hành Quyết định số 376/QĐ.UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 092320, và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 935013 cho ông Hà Văn Trung và bà Hà Thị Sau (Tỷ), tại thửa đất số 364, tờ bản đồ số 06 (bản đồ 299), diện tích 920m2, loại đất: đất ở, thời hạn lâu dài.

- Ngày 28/3/2012, ông Hà Văn Trung làm đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính năm 2010, đơn được UBND phường Hương Chữ xác nhận ngày 26/11/2014; được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 26/12/2014, thửa đất cấp đổi số 112, tờ bản đồ số 33 (bản đồ địa chính đo đạc năm 2010), diện tích 1083,8m2, trong đó: Đất ở tại đô thị 920m2, đất trồng cây lâu năm 163,8m2.

Như vậy, thửa đất trên thuộc quyền sử dụng đất của ông Hà Văn Trung và Hà Thị Sau (Tỷ), đã được UBND thị xã Hương Trà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó việc ông Hà Văn Thống đề nghị tạm dừng cấp thẻ hồng và tách thửa đối với thửa đất của ông Hà Văn Trung và Hà Thị Sau (Tỷ), Ủy ban nhân dân thị xã không có cơ sở để giải quyết. ND thị xã đã ban hành văn bản số 676/UBND-TNMT trả lời đơn của ông Thống với nội dung sau:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.906