Tìm kiếm thông tin
Trả lời đơn ông Hoàng Kim Giáp
Trả lời đơn ông Hoàng Kim Giáp; TDP8, Tứ Hạ
Ngày cập nhật 24/06/2015

Ngày 19/6/2015, UBDN thị xã đã ban hành văn bản số 965/UBND-NC trả lời đơn ông Giáp với nội dung sau:

Ngày 04/5/2015, UBND thị xã ban hành Thông báo số 652/TB-UBND về kết quả thẩm tra việc cấp Giấy CNQSD đất cho ông Hoàng Kim Giáp, bà Đặng Thị Hồng.

Không đồng ý với thông báo số 652/TB-UBND ngày 04/5/2015 của UBND thị xã, Ông viết đơn có tiêu đề “Đơn kiến nghị” đơn có nội dung “Hồ sơ của ông là hồ sơ có một trong các loại giấy tờ về đất được quy định tại Điều 50 của luật Đất đai năm 2003, nên Nhà nước công nhận diện tích 1.924 m2 đất ở đô thị cho gia đình ông là hoàn toàn phù hợp”. Tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ cho thấy trích lục địa bộ của Ông cung cấp cho cơ quan chức năng mang tên ông Hoàng Vịnh. Đồng thời ngày 06/4/2015, Thanh tra thị xã đã tiến hành làm việc với Ông, qua làm việc Ông trình bày ông Hoàng Vịnh để lại thửa đất trên cho ông Hoàng Thí (bố của Ông) và giữa Ông và ông Hoàng Thí không có hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 (Nay quy định tại Khoản 2, Điều 100 của Luật Đất đai năm 2014) quy định “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan…..”. Như vậy, hồ sơ của Ông là hồ sơ không có một trong các loại giấy tờ về đất.

Ngày 19/6/2015, UBDN thị xã đã ban hành văn bản số 965/UBND-NC trả lời đơn ông Giáp với nội dung sau:

Ngày 04/5/2015, UBND thị xã ban hành Thông báo số 652/TB-UBND về kết quả thẩm tra việc cấp Giấy CNQSD đất cho ông Hoàng Kim Giáp, bà Đặng Thị Hồng.

Không đồng ý với thông báo số 652/TB-UBND ngày 04/5/2015 của UBND thị xã, Ông viết đơn có tiêu đề “Đơn kiến nghị” đơn có nội dung “Hồ sơ của ông là hồ sơ có một trong các loại giấy tờ về đất được quy định tại Điều 50 của luật Đất đai năm 2003, nên Nhà nước công nhận diện tích 1.924 m2 đất ở đô thị cho gia đình ông là hoàn toàn phù hợp”. Tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ cho thấy trích lục địa bộ của Ông cung cấp cho cơ quan chức năng mang tên ông Hoàng Vịnh. Đồng thời ngày 06/4/2015, Thanh tra thị xã đã tiến hành làm việc với Ông, qua làm việc Ông trình bày ông Hoàng Vịnh để lại thửa đất trên cho ông Hoàng Thí (bố của Ông) và giữa Ông và ông Hoàng Thí không có hồ sơ chuyển nhượng, tặng cho.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 (Nay quy định tại Khoản 2, Điều 100 của Luật Đất đai năm 2014) quy định “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan…..”. Như vậy, hồ sơ của Ông là hồ sơ không có một trong các loại giấy tờ về đất.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.254
Truy câp hiện tại 1.842