Tìm kiếm thông tin
Trả lời đơn kiến nghị của ông Lê Cu và bà Tăng Thị Dần; trú tại TDP5, phường Hương Văn
Ngày cập nhật 10/11/2015

Ngày 03/11/2015, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành CV số 1751/UBND-TNMT trả lời đơn cảu ông Lê Cu và bà Tăng Thị Dần: Ngày 10/02/2012, ông, bà Lê Ngọc Sanh-Phạm Thị Trung có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 32, tọa lạc tại Tổ dân phố 05, phường Hương Văn, diện tích 1324.8m 2 . Đơn được UBND phường Hương Văn xác nhận ngày 03/9/2012.

Ngày 30/12/2013, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp Giấy chứng nhận cho 19 hộ gia đình cá nhân, trong đó ông, bà Lê  Ngọc Sanh-Phạm Thị Trung được cấp Giấy chứng nhận tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 32, tọa lạc tại tổ dân phố 5, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, diện tích 1324.8m 2 .

Căn cứ Điều 29, Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác, việc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận và quá trình thẩm định xem xét cấp giấy chứng nhận của UBND thị xã Hương Trà cho ông, bà Lê Ngọc Sanh-Phạm Thị Trung là đúng trình tự thủ tục theo luật định.

Do đó, việc ông, bà đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho ông, bà Lê Ngọc Sanh-Phạm Thị Trung để cấp lại đúng hiện trạng sử dụng đất là không có cơ sở giải quyết; nếu ông, bà có tranh chấp về quyền sử dụng đất đối với ông, bà Lê Ngọc Sanh-Phạm Thị Trung đề nghị ông, bà gửi đơn đến Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà để được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Ngày 10/02/2012, ông, bà Lê Ngọc Sanh-Phạm Thị Trung có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 32, tọa lạc tại Tổ dân phố 05, phường Hương Văn, diện tích 1324.8m 2 . Đơn được UBND phường Hương Văn xác nhận ngày 03/9/2012.

Ngày 30/12/2013, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp Giấy chứng nhận cho 19 hộ gia đình cá nhân, trong đó ông, bà Lê  Ngọc Sanh-Phạm Thị Trung được cấp Giấy chứng nhận tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 32, tọa lạc tại tổ dân phố 5, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, diện tích 1324.8m 2 .

Căn cứ Điều 29, Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác, việc lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận và quá trình thẩm định xem xét cấp giấy chứng nhận của UBND thị xã Hương Trà cho ông, bà Lê Ngọc Sanh-Phạm Thị Trung là đúng trình tự thủ tục theo luật định.

Do đó, việc ông, bà đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho ông, bà Lê Ngọc Sanh-Phạm Thị Trung để cấp lại đúng hiện trạng sử dụng đất là không có cơ sở giải quyết; nếu ông, bà có tranh chấp về quyền sử dụng đất đối với ông, bà Lê Ngọc Sanh-Phạm Thị Trung đề nghị ông, bà gửi đơn đến Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà để được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.890.254
Truy câp hiện tại 1.780