Tìm kiếm thông tin
Trả lời và hướng dẫn đơn của bà Nguyễn Thị Thu Loan; 130 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Ngày cập nhật 25/08/2016

Ngày 19/8/2016, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành văn bản số 1370/UBND-KNTD về việc trả lời và hướng dẫn đơn của bà Nguyễn Thị Thu Loan; 130 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng với nội dung sau: Theo hồ sơ hiện có thì bà Nguyễn Thị Hòe (mẹ bà) sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định. Nguồn gốc thửa đất của bà Hòe được UBND xã Hương Vinh xác nhận từ năm 1975 là dựa trên cơ sở phiếu lấy ý kiến khu dân cư, ngoài ra không có giấy tờ nào khác để chứng minh thời điểm bắt đầu sử dụng đất. Theo lời chứng của UBND xã Hương Vinh, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện do thiếu sót trong quá trình thẩm định hồ sơ đã chuyển thông tin địa chính và chủ sử dụng đất đã nộp lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, qua soát xét bản đồ năm 1995 thì thửa đất của bà Hòe chưa hình thành thửa đất ở độc lập mà đo chung với thửa đất của ông Nguyễn Văn Hiển (ông Nguyễn Văn Hiển đã được cấp giấy đất ở vào năm 1992). Căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp bà Hòe được xác định thời điểm sử dụng đất vào mục đích đất ở là sau năm 1993.

Như vậy, căn cứ kết quả Thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại thị xã Hương Trà đã được thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Kết luận Thanh trra số 693/KLTTr-BTNMT ngày 05/3/2015 về việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất thì trường hợp bà Hòe phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất theo quy định. Việc chậm chuyển thông tin thuế để nộp tiền sử dụng đất bổ sung là thiếu sót trong quá trình thụ lý hồ sơ. Hiện nay, bà Hòe đã chết, chưa có người đại diện kê khai thừa kế, nộp tiền sử dụng đất bổ sung theo quy định, vì vậy chưa tham mưu trình hồ sơ cấp giấy theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đề nghị bà liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà để được hướng dẫn thủ tục theo quy định.

Theo hồ sơ hiện có thì bà Nguyễn Thị Hòe (mẹ bà) sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định. Nguồn gốc thửa đất của bà Hòe được UBND xã Hương Vinh xác nhận từ năm 1975 là dựa trên cơ sở phiếu lấy ý kiến khu dân cư, ngoài ra không có giấy tờ nào khác để chứng minh thời điểm bắt đầu sử dụng đất. Theo lời chứng của UBND xã Hương Vinh, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện do thiếu sót trong quá trình thẩm định hồ sơ đã chuyển thông tin địa chính và chủ sử dụng đất đã nộp lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, qua soát xét bản đồ năm 1995 thì thửa đất của bà Hòe chưa hình thành thửa đất ở độc lập mà đo chung với thửa đất của ông Nguyễn Văn Hiển (ông Nguyễn Văn Hiển đã được cấp giấy đất ở vào năm 1992). Căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp bà Hòe được xác định thời điểm sử dụng đất vào mục đích đất ở là sau năm 1993.

Như vậy, căn cứ kết quả Thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại thị xã Hương Trà đã được thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Kết luận Thanh trra số 693/KLTTr-BTNMT ngày 05/3/2015 về việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất thì trường hợp bà Hòe phải nộp bổ sung tiền sử dụng đất theo quy định. Việc chậm chuyển thông tin thuế để nộp tiền sử dụng đất bổ sung là thiếu sót trong quá trình thụ lý hồ sơ. Hiện nay, bà Hòe đã chết, chưa có người đại diện kê khai thừa kế, nộp tiền sử dụng đất bổ sung theo quy định, vì vậy chưa tham mưu trình hồ sơ cấp giấy theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đề nghị bà liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà để được hướng dẫn thủ tục theo quy định.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.768
Truy câp hiện tại 93