Tìm kiếm thông tin
Trả lời đơn của bà Hoàng Thị Màu; TDP12, phường Hương Chữ
Ngày cập nhật 25/08/2016

Ngày 07/4/2016, UBND thị xã ban hành văn bản - Liên quan đến nội dung bà kiến nghị hiện trạng thửa đất bà đang sử dụng thửa đất số 213, tờ bản đồ số 26 (bản đồ đo đạc năm 2010), diện tích 3313,5m2 đang có nhà ở nhưng theo Công văn số 323/TNMT ngày 22/8/2014 của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà về việc chuyển hồ sơ cấp GCNQSD đất trong đó có nói thửa đất của bà chưa thể hiện nhà ở. Qua đối chiếu bản đồ địa chính đo đạc năm 2010 thửa đất nói trên không thể hiện nhà ở trên bản đồ, tuy nhiên sau khi phòng Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ  thì UBND phường Hương Chữ, Văn phòng đăng ký QSD đất và đơn vị đo đạc đã kiểm tra hiện trạng và chỉnh lý bản đồ địa chính đúng theo hiện trạng sử dụng đất; Sau khi bà Hoàng Thị Màu lập hồ sơ đầy đủ, ngày 23/9/2015 UBND thị xã Hương Trà đã phê duyệt cấp GCNQSD đất số BY 873376 cho bà Hoàng Thị Màu đối với thửa đất nói trên, mục đích sử dụng: đất ở 60m2 và đất trồng cây lâu năm 3253,5m2.

- Liên quan nội dung bà khiếu nại việc chồng bà là ông Lê Đình Oanh (Lê Oanh) không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đường tránh phía Tây thành phố Huế vào năm 2001(bà không công nhận chữ ký của ông Lê Oanh trong hồ sơ nhận tiền bồi thường). Căn cứ Điều 18 của Luật Khiếu nại năm 2011, nội dung khiếu nại trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà. UBND thị xã  đề nghị bà Hoàng Thị Màu gửi đơn đến Công an thị xã Hương Trà để được xem xét giám định để có kết luận chính thức về chữ ký của người nhận tiềnsố 507/UBND-KNTD trả lời đơn của bà Hoàng Thị Màu với nội dung như sau:

- Liên quan đến nội dung bà kiến nghị hiện trạng thửa đất bà đang sử dụng thửa đất số 213, tờ bản đồ số 26 (bản đồ đo đạc năm 2010), diện tích 3313,5m2 đang có nhà ở nhưng theo Công văn số 323/TNMT ngày 22/8/2014 của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà về việc chuyển hồ sơ cấp GCNQSD đất trong đó có nói thửa đất của bà chưa thể hiện nhà ở. Qua đối chiếu bản đồ địa chính đo đạc năm 2010 thửa đất nói trên không thể hiện nhà ở trên bản đồ, tuy nhiên sau khi phòng Tài nguyên và Môi trường trả lại hồ sơ  thì UBND phường Hương Chữ, Văn phòng đăng ký QSD đất và đơn vị đo đạc đã kiểm tra hiện trạng và chỉnh lý bản đồ địa chính đúng theo hiện trạng sử dụng đất; Sau khi bà Hoàng Thị Màu lập hồ sơ đầy đủ, ngày 23/9/2015 UBND thị xã Hương Trà đã phê duyệt cấp GCNQSD đất số BY 873376 cho bà Hoàng Thị Màu đối với thửa đất nói trên, mục đích sử dụng: đất ở 60m2 và đất trồng cây lâu năm 3253,5m2.

- Liên quan nội dung bà khiếu nại việc chồng bà là ông Lê Đình Oanh (Lê Oanh) không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đường tránh phía Tây thành phố Huế vào năm 2001(bà không công nhận chữ ký của ông Lê Oanh trong hồ sơ nhận tiền bồi thường). Căn cứ Điều 18 của Luật Khiếu nại năm 2011, nội dung khiếu nại trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà. UBND thị xã  đề nghị bà Hoàng Thị Màu gửi đơn đến Công an thị xã Hương Trà để được xem xét giám định để có kết luận chính thức về chữ ký của người nhận tiền

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.264