Tìm kiếm thông tin
Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Quyền; TDp8, Hương Hồ
Ngày cập nhật 25/08/2016

Ngày 18/4/2016, UBND thị xã đã ban hành văn bản số 769/UBND-KNTD trả lời ông Nguyễn Văn Quyền với nội dung như sau: - Việc đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với các thửa đất gia đình ông Nguyễn Văn Quyền đang sử dụng: Đề nghị Ông liên hệ với UBND phường Hương Hồ để được hướng dẫn kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận các thửa đất rừng ông đang sử dụng theo quy định.

- Việc Ông khiếu nại Quyết định số 579/QĐ.UB ngày 27/4/2005 của UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất số AB 642984 tại thửa đất số 257/1, tờ bản đồ số 4 không đúng diện tích và loại đất gia đình ông đang sử dụng. Thời điểm Ông biết việc UBND huyện Hương Trà cấp giấy chứng nhận không đúng quy định là từ tháng 4/2005 (thời điểm nhận giấy chứng nhận QSD đất). Căn cứ quy định tại Điều 11 của Luật khiếu nại, nội dung khiếu nại của Ông không được thụ lý giải quyết do đã hết thời hiệu giải quyết khiếu nại.

- Việc khiếu nại Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường của UBND thị xã Hương Trà về việc thu hồi đất của gia đình ông khi thực hiện dự án đường 12B trong đó có thửa đất của ông đang sử dụng, cụ thể ông sử dụng đất vào mục đích đất ở nhưng bồi thường đất trồng cây lâu năm là không đúng. Và ông đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền nhưng chưa được giải quyết. Tuy nhiên, tại buổi làm việc ông chưa cung cấp được cho UBND thị xã các giấy tờ có liên quan đến nội dung khiếu nại trước ngày 10/12/2015 và đến thời điểm này ông Nguyễn Văn Quyền vẫn chưa cung cấp các giấy tờ trên nên UBND thị xã Hương Trà không có cơ sở giải quyết.

- Về việc thu hồi đất rừng do xây dựng đường dây tải điện vào khu dân cư Lim đi qua các thửa đất ông đang sử dụng: UBND thị xã đã có Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng GPMB đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện khu tái định cư vùng Lim tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà. Trong đó, Ông đã được phê duyệt giá trị là 4.453.000đ (Bốn triệu bốn trăm năm mươi ba ngàn đồng chẳn).

- Việc đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với các thửa đất gia đình ông Nguyễn Văn Quyền đang sử dụng: Đề nghị Ông liên hệ với UBND phường Hương Hồ để được hướng dẫn kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận các thửa đất rừng ông đang sử dụng theo quy định.

- Việc Ông khiếu nại Quyết định số 579/QĐ.UB ngày 27/4/2005 của UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà về việc cấp giấy chứng nhận QSD đất số AB 642984 tại thửa đất số 257/1, tờ bản đồ số 4 không đúng diện tích và loại đất gia đình ông đang sử dụng. Thời điểm Ông biết việc UBND huyện Hương Trà cấp giấy chứng nhận không đúng quy định là từ tháng 4/2005 (thời điểm nhận giấy chứng nhận QSD đất). Căn cứ quy định tại Điều 11 của Luật khiếu nại, nội dung khiếu nại của Ông không được thụ lý giải quyết do đã hết thời hiệu giải quyết khiếu nại.

- Việc khiếu nại Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường của UBND thị xã Hương Trà về việc thu hồi đất của gia đình ông khi thực hiện dự án đường 12B trong đó có thửa đất của ông đang sử dụng, cụ thể ông sử dụng đất vào mục đích đất ở nhưng bồi thường đất trồng cây lâu năm là không đúng. Và ông đã nhiều lần gửi đơn đến các cấp chính quyền nhưng chưa được giải quyết. Tuy nhiên, tại buổi làm việc ông chưa cung cấp được cho UBND thị xã các giấy tờ có liên quan đến nội dung khiếu nại trước ngày 10/12/2015 và đến thời điểm này ông Nguyễn Văn Quyền vẫn chưa cung cấp các giấy tờ trên nên UBND thị xã Hương Trà không có cơ sở giải quyết.

- Về việc thu hồi đất rừng do xây dựng đường dây tải điện vào khu dân cư Lim đi qua các thửa đất ông đang sử dụng: UBND thị xã đã có Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất cho các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng GPMB đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện khu tái định cư vùng Lim tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà. Trong đó, Ông đã được phê duyệt giá trị là 4.453.000đ (Bốn triệu bốn trăm năm mươi ba ngàn đồng chẳn).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.050