Tìm kiếm thông tin
Quyết định đình chỉ giải quyết đơn của ông Nguyễn Tấn Mễ; trú tại Thanh Chữ, Hương An
Ngày cập nhật 05/01/2017

Nội dung đơn: Kiến nghị về việc đền bù dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc, thành phố Huế

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đình chỉ giải quyết đơn của ông Nguyễn Tấn Mễ

Địa chỉ: Tổ dân phố Thanh Chữ, phường Hương An, thị xã Hương Trà

Đơn có nội dung khiếu nại việc chi trả bồi thường tiền sử dụng đất đối với diện tích thu hồi thuộc dự án chỉnh trang cửa ngõ phía Bắc với mức 50% là không đúng;  đã được thụ lý ngày 06 tháng 7 năm 2016.

Lý do đình chỉ: Không tham gia làm việc 02 lần theo giấy mời của phòng Tài nguyên và Môi trường mà không có lý do chính đáng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân phường Hương An và ông Nguyễn Tấn Mễ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.260