Tìm kiếm thông tin
TB tuyển dụng
Căn cứ Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020; Căn cứ Thông báo số 1451/TB-SNV ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng công chức năm 2020. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc năm 2020, cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.260.150
Truy câp hiện tại 1.094