Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TB tuyển dụng
Ngày 11 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định số 2130/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023.
Căn cứ Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Căn cứ kết quả phỏng vấn của Ban Kiểm tra sát hạch, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo kết quả điểm phỏng vấn công chức vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022. (Chi tiết xem nội dung Thông báo tại file đính kèm)./.  
Thực hiện Quyết định số 2936/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022; Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022. (Chi tiết xem nội dung Thông báo tại các file đính kèm)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 557