Tìm kiếm thông tin
TB tuyển dụng
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, trong đó huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 014457 tại thửa đất số: 90, tờ bản đồ số: 4, diện tích: 500 m2; tọa lạc tại địa chỉ: Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp cho cho ông Trần Hữu Tấn ngày 23/2/1992. Cập nhật chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông bà Lê Đình Lộc – lê Thị thúy ngày 2/6/2008. Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.  
Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020 và Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 19/9/2016 về Kế hoạch Xóa mù chữ đến năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;  
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 099922 tại thửa đất số: 872, tờ bản đồ số: 05, diện tích: 288 m2; tọa lạc tại địa chỉ: Thôn La Khê, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp cho cho ông Trần Đức (Trần Văn Đức) ngày 10/3/1992. Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.  
Uỷ ban nhân dân thị xã thông báo huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 102867 tại thửa đất số: 394, tờ bản đồ số: 10, diện tích: 792 m2; tọa lạc tại địa chỉ: xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Hương Điền (nay là thị xã Hương Trà) cấp cho cho bà Nguyễn Sanh Sông ngày 15/5/1990. Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.  
Huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 028338 tại thửa đất số: 75, tờ bản đồ số: 04, diện tích: 378 m2; tọa lạc tại địa chỉ: Thôn 2, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp cho cho bà Nguyễn Thị Theo ngày 27/8/2001. Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.
Ngày 05/4/2018, BTC Đại hội TDTT thị xã Hương Trà ban hành Điều lệ giải Bóng chuyền Đại hội TDTT lần thứ VIII năm 2018 gửi các xã, phường, cơ quan ban ngành, xí nghiệp, lực lượng vũ trang, các trường THPT trên địa bàn thị xã với các nội dung sau:  
Ngày 28/3/2018, BTC Đại hội TDTT thị xã Hương Trà Ban hành điều lệ giải cầu lông, bóng bàn Đại hội Đại hội TDTT thị xã Hương Trà lần thứ VIII năm 2018 gửi các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường với những nội dung sau:  
Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng quê hương Hương Trà (24/3/1975 – 24/3/2018); mừng  xuân mậu Tuất. Để tiếp tục hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” do Ủy ban Thể dục Thể thao phát động và kiểm tra đánh giá phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ủy Ban Thể dục thể thao phát động trong thanh thiế niên.
Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” do Tổng cục Thể dục Thể thao Việt nam phát động.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.768.323
Truy câp hiện tại 615