Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TB tuyển dụng
Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2021;  
Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định số 1400/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021.  
Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2021;  
Công ty cổ phần may Vinatex Hương Trà là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc tập đoàn dệt may Việt nam, chuyên hoạt động sản xuất hàng may mặc xuất khẩu. Được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận đầu tư và đã xây dựng đi vào hoạt động từ tháng 11/2013.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.708.758
Truy câp hiện tại 98