Tìm kiếm thông tin
TB tuyển dụng
Nhằm phát triển bóng đá phong trào, tạo sân chơi bổ ích để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đáp ứng nhu cầu vui chơi lành mạnh cho các em thiếu niên, nhi đồng vào dịp hè và tìm kiếm tài năng bóng đá trẻ bổ sung vào lực lượng các tuyến vận động viên bóng đá trẻ của tỉnh Thừa Thiên Huế do Đoàn Bóng đá Huế đào tạo và quản lý trong năm 2019.  
Thực hiện kế hoạch phòng chống tai nạn, thương tích đuối nước trong học sinh và nhằm tăng cường rèn luyện thể lực, sức khỏe phát triển toàn diện cho học sinh, vừa qua phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Hương Trà ban hành điều lệ giải bơi học sinh tiểu học, trung học cơ sở cấp thị xã, năm học 2018 - 2019.  
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 807/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà  
Ngày 03/4/2019, UBND thị xã ban hành công văn số 713 /UBND-NV về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.  
Ngày 22 tháng 3 năm 2019,UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo thu hồi đất đất số 570/TB-UBND về việc  thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà. Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà thông báo như sau:  
Thực hiện Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây dựng và hạng mục chung như sau:  
Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình như sau:  
UBND thị xã Hương Trà đang tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất với các nội dung sau:  
UBND thị xã Hương Trà đang tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất với các nội dung sau:    
Ngày 04  tháng 3  năm 2019, Sở Tài Nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 65/QĐ-TNMT về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 493376 tại thửa đất số 17, tờ bản đồ số 16, diện tích 5742 m2 tọa lạc tại: thôn Hương Quang, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp cho ông, bà Phạm Đình Tỷ - Huỳnh Thị Huyên ngày 31/12/2004.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.895.953
Truy câp hiện tại 189