Tìm kiếm thông tin
Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
Ngày cập nhật 21/08/2018

Uỷ ban nhân dân thị xã thông báo huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 102867 tại thửa đất số: 394, tờ bản đồ số: 10, diện tích: 792 m2; tọa lạc tại địa chỉ: xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Hương Điền (nay là thị xã Hương Trà) cấp cho cho bà Nguyễn Sanh Sông ngày 15/5/1990.

Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.

 

Xuân Bảo (Chi nhánh VPDK đất đai thị xã)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.549