Tìm kiếm thông tin
Thông báo việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
Ngày cập nhật 03/09/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND, ngày 17/8/2018 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 099922 tại thửa đất số: 872, tờ bản đồ số: 05, diện tích: 288 m2; tọa lạc tại địa chỉ: Thôn La Khê, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp cho cho ông Trần Đức (Trần Văn Đức) ngày 10/3/1992.

Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.

 

Tập tin đính kèm:
Xuân Bảo (Chi nhánh VPDK đất đai thị xã)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.553