Tìm kiếm thông tin
Thông báo khai giảng các lớp Xóa mù chữ và Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 11/10/2018

Thực hiện Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Xóa mù chữ đến năm 2020 và Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 19/9/2016 về Kế hoạch Xóa mù chữ đến năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, Trung tâm GDNN- GDTX phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, phường trên địa bàn thị xã Hương Trà tiến hành tổ chức khai giảng các lớp học phổ cập xóa mù chữ cho bà con nhân dân trên địa bàn thị xã. Cụ thể như sau:

- Ngày 25/9/2018 khai giảng lớp 3 Xóa mù chữ với 10 học viên và lớp 5 Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ với 10 học viên tại xã Hải Dương (học tại thôn Thái Dương Thượng Tây).

- Ngày 28/9/2018 khai giảng lớp 2 Xóa mù chữ  với 6 học viên và lớp 4 Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ với 9 học viên tại phường Hương Văn (học tại tổ dân phố 4 phường Hương Văn).

- Ngày 5/10/2018 khai giảng lớp 2 Xóa mù chữ với 10 học viên  tại phường Hương Vân (học tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Hương Vân).

- Ngày 7/10/2018 khai giảng lớp 2 Xóa mù chữ với 9 học viên tại phường Hương An (học tại trung tâm học tập cộng đồng phường Hương An).

- Ngày 9/10/2018 khai giảng lớp 2 Xóa mù chữ  với 15 học viên tại phường Hương Hồ (học tại nhà cộng đồng tổ dân phố khu tái định cư phường Hương Hồ).

Các lớp học được huy động là nhờ vào sự phối hợp, quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương đối với công tác phổ cập xóa mù chữ. Do điều kiện hoàn cảnh bà con học viên phải mưu sinh kiếm sống, bận rộn với công việc hằng ngày nên các lớp học xóa mù chữ đa số phải tổ chức học vào buổi tối, buổi trưa,…mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng các giáo viên đều cố gắng khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các lớp học phổ cập xóa mù chữ đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức khai giảng các lớp xóa mù chữ và Giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ tại các xã, phường còn lại.

 

Ngọc Nhung
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.397