Tìm kiếm thông tin
Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cấp cho ông Trần Hữu Tấn.
Ngày cập nhật 23/10/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, trong đó huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 014457 tại thửa đất số: 90, tờ bản đồ số: 4, diện tích: 500 m2; tọa lạc tại địa chỉ: Thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân huyện Hương Trà (nay là thị xã Hương Trà) cấp cho cho ông Trần Hữu Tấn ngày 23/2/1992. Cập nhật chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông bà Lê Đình Lộc – lê Thị thúy ngày 2/6/2008.

Lý do huỷ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên đã bị mất.

 

Tập tin đính kèm:
Xuân Bảo (Chi nhánh VPDK đất đai thị xã)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.363