Tìm kiếm thông tin
Công bố Quyết định Thanh tra tại Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 12/12/2018

Sáng ngày 06/12/2018, Đoàn thanh tra đã tổ chức buổi công bố Quyết định số 177/QĐ-TTr ngày 30/11/2018 của Chánh Thanh tra Thị xã về thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp và các nguồn kinh phí khác của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã.

 

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, có bà Nguyễn Thị Thanh Toàn, Thị ủy viên, Chánh Thanh tra Thị xã; ông Phan Văn Giáng, Phó Chánh Thanh tra thị xã, Trưởng Đoàn Thanh tra và 2 thành viên đoàn thanh tra. Về phía Phòng Văn hóa và Thông tin Thị xã, có ông Hồ Cảm, Thị ủy viên, Trưởng phòng và các đồng chí công chức thuộc phòng.

Tại buổi làm việc, Ông Phan Văn Giáng, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định thanh tra; nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn cuộc thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra; thời kỳ thanh tra: 03 năm (từ năm 2015 đến năm 2017). Đây là đoàn thanh tra cuối cùng trong Kế hoạch Thanh tra năm 2018 của Thanh tra Thị xã.

 

Thanh tra thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.845.529
Truy câp hiện tại 1.932