Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
Ngày cập nhật 12/12/2018

Ngày 01/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2810/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Tập tin đính kèm:
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.407