Tìm kiếm thông tin
Thông báo về việc phân bổ kinh phí mua sắm phần mềm kế toán MISA
Ngày cập nhật 12/12/2018

Ngày 29 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 2819/TB-UBND về việc  phân bổ ngân sách thị xã số tiền:  387.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi bảy triệu đồng) từ nguồn Sự nghiệp Giáo dục giao đầu năm 2018 hỗ trợ cho các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc thị xã để mua sắm phần mềm kế toán Misa (theo phụ lục đính kèm).

PHỤ LỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ MUA SẮM PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA

(Kèm theo Thông báo số  2819 /TB-UBND ngày 29 /11/2018 của Ủy ban nhân dân thị xã)

     

ĐVT: Đồng

STT

Đơn vị

 Số tiền

 Ghi chú

I

Khối Tiểu Học

252.000.000

 

1

Tiểu học số 1 Tứ Hạ

9.000.000

 

2

Tiểu học số 2 Tứ Hạ

9.000.000

 

3

Tiểu học số 1 Hương Văn

9.000.000

 

4

Tiểu học số 2 Hương Văn

9.000.000

 

5

Tiểu học Lai Thành

9.000.000

 

6

Tiểu học Hương Vân

9.000.000

 

7

Tiểu học số 1 Hương Xuân

9.000.000

 

8

Tiểu học số 2 Hương Xuân

9.000.000

 

9

Tiểu học Hương An

9.000.000

 

10

Tiểu học số 1 Hương Chữ

9.000.000

 

11

Tiểu học số 2 Hương Chữ

9.000.000

 

12

Tiểu học số 1 Hương Hồ

9.000.000

 

13

Tiểu học số 2 Hương Hồ

9.000.000

 

14

Tiểu học số 1 Hương Vinh

9.000.000

 

15

Tiểu học số 2 Hương Vinh

9.000.000

 

16

Tiểu học số 3 Hương Vinh

9.000.000

 

17

Tiểu học số 1 Hương Toàn

9.000.000

 

18

Tiểu học số 2 Hương Toàn

9.000.000

 

19

Tiểu học số 3 Hương Toàn

9.000.000

 

20

Tiểu học Thuận Hòa

9.000.000

 

21

Tiểu học Vân An

9.000.000

 

22

Tiểu học Vân Quật Đông

9.000.000

 

23

Tiểu học Thái Dương

9.000.000

 

24

Tiểu học Vĩnh Dương

9.000.000

 

25

Tiểu học Bình Điền

9.000.000

 

26

Tiểu học Bình Thành

9.000.000

 

27

Tiểu học Hương Thọ

9.000.000

 

28

Tiểu học Hồng Tiến

9.000.000

 

II

Khối THCS

135.000.000

 

1

THCS Hà Thế Hạnh

9.000.000

 

2

THCS Hồ Văn Tứ

9.000.000

 

3

THCS Nguyễn Khoa Đăng

9.000.000

 

4

THCS Nguyễn Khánh Toàn

9.000.000

 

5

THCS Nguyễn Đăng Thịnh

9.000.000

 

6

THCS Lê Quang Tiến

9.000.000

 

7

THCS Huỳnh Đình Túc

9.000.000

 

8

THCS Đặng Vinh

9.000.000

 

9

THCS Nguyễn Xuân Thưởng

9.000.000

 

10

THCS Nguyễn Khoa Thuyên

9.000.000

 

11

THCS Hoàng Kim Hoán

9.000.000

 

12

THCS Trần Đăng Khoa

9.000.000

 

13

THCS Lê Thuyết

9.000.000

 

14

THCS Tôn Thất Bách

9.000.000

 

15

TH &THCS Lê Quang Bính

9.000.000

 

Tổng cộng

387.000.000

 

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.492