Tìm kiếm thông tin
Điều lệ Giải Bi sắt truyền thống thị xã Hương Trà năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

- Chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019), mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

 

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” do Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam phát động.

- Thúc đẩy việc tập luyện môn bi sắt đồng thời tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị trên địa bàn toàn thị xã.

Ngày 23 tháng 01 năm 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành Điều lệ giải Bi sắt truyền thống thị xã Hương Trà năm 2019 đến các phường, xã, cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã với các nội dung:

1. Đối tượng tham gia:

- Đối với xã, phường: VĐV phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương. Nếu là LLVT phải thuộc quân số đơn vị quản lý.

- Đối với cán bộ CNVC-LĐ: VĐV phải là CB biên chế của đơn vị, trường hợp hợp đồng lao động phải từ 6 tháng trở lên (Tính từ ngày khai mạc giải).

2. Nội dung thi đấu:

Ban tổ chức sẽ tiến hành 04 nội dung thi đấu chia làm 02 nhóm: đơn nam, đôi nam, đôi nam, nữ và đôi lãnh đạo.

Nhóm 1: Đối cơ quan (cơ quan UBND xã, phường, lực lượng vũ trang): đơn nam, đôi nam và đôi lãnh đạo.

Nhóm 2:  Đối với xã, phường: đơn nam, đôi nam.

Nội dung đôi nam, nữ thi đấu chung không phân nhóm.

Mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 3 đơn nam, 02 đôi nam, 02 đôi nam, nữ và 02 đôi lãnh đạo.

Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký 01 nội dung thi đấu.

3. Hồ sơ đăng ký gồm:

- 01 đơn đăng ký dự giải có xác nhận và đóng dấu của địa phương, đơn vị.

- Danh sách đăng ký gồm: Họ và tên, năm sinh, chức vụ, số CMND. Tất cả hồ sơ gửi Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Trà vào ngày  20/02/2019.

5. Thời gian họp lãnh đội: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 21 /02/2019, tại Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Trà (thay cho giấy mời)

6. Thời gian khai mạc giải: Dự kiến ngày 23/02/2019, tại nhà thi đấu trung tâm thị xã Hương Trà.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.524
Truy câp hiện tại 33