Tìm kiếm thông tin
Thông báo thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông Hoàng Đức Ánh
Ngày cập nhật 04/03/2019

Ngày 25/02/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBND về việc Thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Theo Quyết định, thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CG 347487 do Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp ngày 01/6/2017 cho ông Hoàng Đức Ánh đối với:

- Thửa đất số: 22; Tờ bản đồ: 31; Diện tích: 1000 m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh (làm bãi tập kết cát, sỏi).

- Địa chỉ thửa đất: TDP Lại Bằng 1, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do thu hồi: Hết thời hạn thuê đất theo Quyết định trúng đấu giá số 823/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND thị xã Hương Trà và Hợp đồng thuê đất ngày 03/10/2013 giữa phòng Tài nguyên và Môi trường với ông Hoàng Đức Ánh.

 

Thanh Thảo - Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 163