Tìm kiếm thông tin
Thông báo thu hồi đất và Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông, bà Trần Đắc Học – Nguyễn Thị Bé
Ngày cập nhật 04/03/2019

Ngày 25/02/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc Thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Theo Quyết định, thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 837108 do Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp ngày 07/01/2014 cho ông, bà Trần Đắc Học – Nguyễn Thị Bé đối với:

- Thửa đất số: 75; bản vẽ QH phê duyệt ngày 12/10/2011; Diện tích: 1000 m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh (làm bãi tập kết cát, sỏi).

- Địa chỉ thửa đất: TDP 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do thu hồi: Hết thời hạn thuê đất theo Quyết định trúng đấu giá số 821/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND thị xã Hương Trà và Hợp đồng thuê đất số 12/HĐTĐ ngày 03/10/2013 giữa phòng Tài nguyên và Môi trường với ông Trần Đắc Học và bà Nguyễn Thị Bé.

 

Thanh Thảo - Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.388