Tìm kiếm thông tin
Thu hồi đất và Giấy Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho ông, bà Nguyễn Xuân Việt – Trần Thị Á
Ngày cập nhật 04/03/2019

Ngày 25/02/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc Thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Theo Quyết định, thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BS 872815 do Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp ngày 24/12/2013 cho ông, bà Nguyễn Xuân Việt – Trần Thị Á đối với:

- Thửa đất số: 272; bản vẽ QH phê duyệt ngày 10/11/2011; Diện tích: 4854 m2;

- Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh (làm bãi tập kết cát, sỏi).

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Thanh Phước, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lý do thu hồi: Hết thời hạn thuê đất theo Quyết định trúng đấu giá số 820/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND thị xã Hương Trà và Hợp đồng thuê đất số 11/HĐTĐ ngày 03/10/2013 giữa phòng Tài nguyên và Môi trường với ông Nguyễn Xuân Việt và bà Trần Á.

 

Thanh Thảo - Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 246