Tìm kiếm thông tin
Thông báo về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho ông, bà Phạm Đình Tỷ - Huỳnh Thị Huyên
Ngày cập nhật 15/03/2019

Ngày 04  tháng 3  năm 2019, Sở Tài Nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 65/QĐ-TNMT về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 493376 tại thửa đất số 17, tờ bản đồ số 16, diện tích 5742 m2 tọa lạc tại: thôn Hương Quang, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp cho ông, bà Phạm Đình Tỷ - Huỳnh Thị Huyên ngày 31/12/2004.

 

Lý do huỷ: Giấy chứng nhận bị hư hỏng hoàn toàn

Giao trách nhiệm Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hương Trà cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.114