Tìm kiếm thông tin
Thông báo mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 27/03/2019

UBND thị xã Hương Trà đang tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất với các nội dung sau:

 

 

1. Tên bên mời thầu: UBND thị xã Hương Trà.

Địa chỉ:  Số 107 đường Cách mạng tháng