Tìm kiếm thông tin
Thông báo mời sơ tuyển quốc tế nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/03/2019

UBND thị xã Hương Trà đang tiến hành sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất với các nội dung sau:

 

1. Tên bên mời thầu: UBND thị xã Hương Trà.

Địa chỉ:  Số 107 đường Cách mạng tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 0234.3557220.

2. Nội dung chính của dự án:

- Tên dự án: Khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất thực hiện dự án: Thôn Thế Lại Thượng và thôn Bao Vinh, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Vị trí được xác định tại đây. Phạm vi quy hoạch được xác định như sau:

- Tổng diện tích sử dụng đất: 8,28 ha, cụ thể như sau:

TT

Loại đất

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Đất công cộng – dịch vụ

 0,865

 10,5

2

Đất ở liền kề

 3,034

 36,6

3

Đất ở biệt thự

 0,880

 10,6

4

Đất cây xanh

 0,660

  8,0

5

Hạ tầng kỹ thuật

 2,694

 32,5

6

Đất hạ tâng kỹ thuật

 0,148

  1,8

 

Tổng

8,281

100

 

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (đã bao gồm chi phí bồi thường, GPMB):  257.138.828.000 đồng.

- Mục tiêu của dự án:

+ Tạo ra một khu dân cư có hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ, hiện đại với các công trình nhà ở, thương mại theo quy hoạch được duyệt.

+ Khai thác triệt để quỹ đất hiện có, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng có nhu cầu về đất ở, góp phần tích cực vào chương trình phát triển nhà ở của thị xã nói riêng và của tỉnh nói chung.

+ Huy động tối đa nguồn vốn làm tăng giá trị khu đất, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển, đem lại lợi ích cho nhân dân địa phương, chủ đầu tư và Nhà nước.

3. Hình thức: Sơ tuyển quốc tế.

4. Thời gian phát hành HSMST: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 01/04/2019 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 02/05/2019 (trong giờ làm việc hành chính).

5. Địa điểm phát hành HSMST:

- Tên cơ quan, đơn vị phát hành HSMST: UBND thị xã Hương Trà.

- Địa chỉ: Số 107 đường Cách mạng tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Điện thoại: 0234.3557220.

6. Giá bán 01 bộ HSMST: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn).

7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 02/05/2019.

8. Thời điểm mở thầu: Hồ sơ dự sơ tuyển sẽ được mở công khai vào 14 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 02/05/2019 tại UBND thị xã Hương Trà, Số 107 đường Cách mạng tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông báo này đã được đăng tải trên trang mạng đấu thầu quốc gia tại đây, TBMST số: 20190365062-00.

UBND thị xã Hương Trà kính mời đại diện các nhà đầu tư nộp Hồ sơ dự sơ tuyển tới tham dự lễ mở Hồ sơ dự sơ tuyển vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

Vĩnh Phú - BQLDA ĐTXDKV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.137