Tìm kiếm thông tin
Thông báo thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh
Ngày cập nhật 03/04/2019

Ngày 22 tháng 3 năm 2019,UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo thu hồi đất đất số 570/TB-UBND về việc  thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà. Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà thông báo như sau:

 

1. Phạm vi khu đất thu hồi:

- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 10 643,0 m2.

- Địa chỉ khu đất: Xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tỉnh TT- Huế.

- Bản đồ địa chính khu đất GPMB tỷ lệ 1/1.000 - công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà (thuộc tờ bản đồ số 12 và tờ bản đồ số 13 - bản đồ địa chính năm 2003, xã Hương Vinh).

- Loại đất: Đất trồng lúa (LUC); Đất tín ngưỡng (TIN); Đất ở nông thôn (ONT); Đất giao thông (DGT); Đất thủy lợi (DTL); Đất sông suối (SON); Đất có mặt nước chuyên dùng (MNC); Đất bằng chưa sử dụng (BCS).

- Đối tượng sử dụng đất: 08 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức (UBND xã Hương Vinh).

2. Lý do thu hồi đất: Để thực hiện giải phóng mặt bằng công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà.

3. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Trong thời gian bắt đầu từ ngày ký Thông báo đến ngày 15/4/2019.

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển: Để bàn giao mặt bằng trước 04 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo thu hồi đất.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nằm trong phạm vi khu đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã Hương Trà (chủ đầu tư), Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- UBND xã Hương Vinh chịu trách nhiệm gửi Thông báo đến từng hộ gia đình, cá nhân và tổ chức nằm trong phạm vi khu đất thu hồi; đồng thời niêm yết công khai Thông báo tại trụ sở UBND xã Hương Vinh, nhà sinh hoạt cộng đồng nơi có đất thu hồi và phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.

- Không thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc phạm vi dự án, kể từ ngày ký Thông báo.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 2.983