Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin giá đất
Ngày 1 tháng 6 năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới của Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh.
Ngày  13  tháng  5   năm 2015UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số  Số:    844   /QĐ-UBND về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các khu quy hoạch của các xã, phường thuộc thị xã Hương Trà. Nội dung Quyết định xem file đính kèm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.005.754
Truy câp hiện tại 131