Tìm kiếm thông tin
Giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư bị thu hồi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014
Ngày cập nhật 23/04/2014

Ngày 18/4/2014 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành QĐ số 772/QĐ- UBND Về việc phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư bị thu hồi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.412.486
Truy câp hiện tại 1.345