Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Dự án chuẩn bị đầu tư
Ngày 25 tháng 4 năm 2016, UBND thị xã Hương Trà đã ra Thông báo số 630/TB-UBND về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất hàng đan lát, hàng mộc mỹ nghệ xuất khẩu  tại cụm công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà đối với Công ty Cổ phần Phước Hiệp Thành.
UBND thị xã Hương Trà đã có Thông báo số 901/TB-UBND ngày 25/6/2014 về việc chấp thuận địa điểm đầu tư. Theo đó, UBND thị xã Hương Trà chấp thuận địa điểm cho phép nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư với các nội dung sau:
Ngày 25/6/2014 UBND thị xã Hương Trà đã có Thông báo sô 903/TB-UBND về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu dự án đầu tư.Theo đó UBND thị xã Hương Trà chấp thuận địa điểm cho phép nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư với các nội dung sau:
UBND thị xã vừa có Thông báo số 902/TB-UBND ngày 25/6/2014 về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu dự án đầu tư. Theo đó, UBND thị xã Hương Trà chấp thuận địa điểm cho phép nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư với các nội dung sau:
UBND thị xã vừa có Thông báo số 905/TB-UBND ngày 25/6/2014 về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu dự án đầu tư.
Ngày 25/6/2014 UBND thị xã đã có Thông báo số 904/TB-UBND về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.923.024
Truy câp hiện tại 43