Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Dự án chuẩn bị đầu tư
Vào lúc 8h30 ngày 03/7/2019 tại Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ (cơ sở 1), thị xã Hương Trà.  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà; - Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà; - Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà;  
Quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà; - Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà;  
Ngày 25 tháng 4 năm 2016, UBND thị xã Hương Trà đã ra Thông báo số 630/TB-UBND về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất hàng đan lát, hàng mộc mỹ nghệ xuất khẩu  tại cụm công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà đối với Công ty Cổ phần Phước Hiệp Thành.
UBND thị xã Hương Trà đã có Thông báo số 901/TB-UBND ngày 25/6/2014 về việc chấp thuận địa điểm đầu tư. Theo đó, UBND thị xã Hương Trà chấp thuận địa điểm cho phép nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư với các nội dung sau:
Ngày 25/6/2014 UBND thị xã Hương Trà đã có Thông báo sô 903/TB-UBND về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu dự án đầu tư.Theo đó UBND thị xã Hương Trà chấp thuận địa điểm cho phép nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư với các nội dung sau:
UBND thị xã vừa có Thông báo số 902/TB-UBND ngày 25/6/2014 về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu dự án đầu tư. Theo đó, UBND thị xã Hương Trà chấp thuận địa điểm cho phép nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư với các nội dung sau:
UBND thị xã vừa có Thông báo số 905/TB-UBND ngày 25/6/2014 về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu dự án đầu tư.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.984.862
Truy câp hiện tại 50