Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Dự án đang đầu tư - đã hoàn thành
Ngày 19 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1199/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường bê tông nội đồng Khai Hào, phường Hương Xuân.  
Ngày  19  tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết đinh số 1198/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Ngày 19 tháng 11 năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Ngày 21 tháng 3 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp sân đường nội bộ Trường THCS Hồ Văn Tứ, phường Hương Văn.
Ngày 21 tháng 3 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND  về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa 04 phòng học Trường TH&THCS Lê Quang Bính, xã Hương Bình.
Ngày 21 tháng 3 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND   về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường nội thị số 1, tổ dân phố 4, phường Hương Văn (giai đoạn 1).
Ngày 5 tháng 3 năm 2017, UBND thị xã Hương Trà ban hành QĐ số 165/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án quyết toán hoàn thành công trình: Trường mầm non trung tâm xã Hương chữ (nay là phường Hương Chữ).
Ngày  16  tháng  1 năm 2017, UBND  thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 39 /QĐ-UBND về việc pê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cống qua đường La Khê Bãi, xã Hương Thọ.
Ngày 26 tháng 7 năm 2016, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 776 /QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình: Cổng, Tường rào, sân đường nội bộ trường TH và THCS Hương Bình.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.923.024
Truy câp hiện tại 187