Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Dự án đang đầu tư - đã hoàn thành
Ngày 02 tháng 06 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thị xã Hương Trà với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm:  
Dự án Đường nội vùng sản xuất Bình Toàn - Bình Dương (giai đoạn 1), xã Hương Bình được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm từng bước hoàn thiện giao thông nội đồng theo quy hoạch nông thôn mới, phục vụ sản xuất nông nghiệp và giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  
Dự án Đường nối từ đường Trần Trung Lập vào khu dân cư Sơn Công 1, phường Hương Vân được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà; phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm phát triển đô thị, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nối với trung tâm thị xã.  
Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Cồn Đậu, TDP Bồn Trì, phường Hương An được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  
Dự án Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND thị xã Hương Trà; phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm tái định cư cho 16 hộ dân để phục vụ công tác GPMB dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.  
Dự án Trường tiểu học số 1 Tứ Hạ, thị xã Hương Trà được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất, thay thế các phòng học xuống cấp, đảm bảo điều kiện dạy và học, sinh hoạt của giáo viên, học sinh; đồng thời đáp ứng điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.  
Dự án Đường trục chính nội đồng khu vực Dòng, xã Hương Thọ được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn theo quy hoạch, tạo quỹ đất ở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  
1. Dự án đường vào khu dân cư Tứ Hạ, thị xã Hương Trà Dự án Đường vào khu dân cư Tứ Hạ, thị xã Hương Trà được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông thị xã Hương Trà, phát triển quỹ đất, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.  
Trên địa bàn thị xã triển khai rất nhiều dự án, nay tiến độ thực hiện như sau: 1. Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang triển khai trên địa bàn thị xã Hương Trà Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa phận thị xã Hương Trà ảnh hưởng GPMB qua 07 phường, xã: Hương Vân, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Chữ, Hương An, Hương Hồ và Hương Thọ với tổng chiều dài tuyến là 24,7km và diện tích ảnh hưởng là 138,9ha.  
Dự án Đường trục chính Thanh Khê (giai đoạn 2), phường Hương Xuân được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm phát triển đô thị, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nối với khu dân cư, tạo điều kiện phát triển sản xuất.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.185