Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá >> Dự án đang đầu tư - đã hoàn thành
Ngày 30 tháng 9 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1024/QĐ-UBND  về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.  
Dự án Đường nội thị vùng Trọt (Tỉnh lộ 12B - khu quy hoạch dân cư mới), phường Hương Hồ được phê duyệt theo Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm phát triển dân cư, quỹ đất ở, từng bước hoàn thiện hạ tầng trung tâm hành chính của phường Hương Hồ.  
Dự án Đường quy hoạch nội bộ Cụm công nghiệp Tứ Hạ (tuyến số 3), thị xã Hương Trà được phê duyệt theo Quyết định số 2684/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm Từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông cụm công nghiệp, thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  
Công trình trường mầm non Hương xuân được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình với mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất , đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt của giao viên, học sinh đồng thời đáp ứng điều kiện xây dựng trường đạt chuản Quốc gia và Quy mô xây dựng mới khối nhà 2 tầng 08 phòng học, 1 phòng chức năng, bếp ăn kết hợp khu hành chính quản trị 2 tầng, diện tích sàn khoản 1.421m2. Sau khi lựa chọn được nhà thầu thông qua việc đấu thầu rộng rãi để thực hiện thi công công trình.  
Ngày 23 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  744/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Hương đoạn qua thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ với những nội dung chủ yếu sau:  
Dự án Nâng cấp đường nối từ ngã ba đường Đặng Vinh vào khu dân cư TDP 1 (giáp nghĩa trang nhân dân), phường Tứ Hạ được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Công trình Nâng cấp, mở rộng Trụ sở Thị ủy Hương Trà được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; với tổng mức đầu tư 11.730.237.000 đồng. Mục tiêu chính của dự án nhằm xây dựng nâng cấp mở rộng trụ sở, đảm bảo cơ bản nhu cầu diện tích làm việc của Thường trực, Văn phòng và các Ban của cơ quan Thị ủy Hương Trà.  
Ngày 19 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1199/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường bê tông nội đồng Khai Hào, phường Hương Xuân.  
Ngày  19  tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết đinh số 1198/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.107.166
Truy câp hiện tại 130