Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá
Ngày 03 tháng  9 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  1204 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa sân vườn, nhà 6 phòng học trường THCS Tôn Thất Bách, xã Hương Thọ với nội dung chi tiết như sau:  
Thực hiện Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu trung tâm thị xã Hương Trà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Thiết kế quy hoạchnhư sau:  
Dự án Nâng cấp đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 2) được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm tạo điều kiện tái tạo môi trường, phục vụ dân sinh, khai thác quỹ đất và từng bước xây dựng, phát triển đô thị.  
Vừa qua, tại TDP Thanh Chữ, phường Hương An, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình: Hạ tầng khu dân cư TDP Thanh Chữ, phường Hương An.  
Ngày 25 tháng 08 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1160 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường trục xã từ 49B cũ - đường ven phá Tam Giang, xã Hải Dương với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày  13  tháng   8  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2057 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án lập Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Dự án Sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Khe Bội, xã Bình Thành được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 1144/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, cung cấp nước tưới cho 17 ha diện tích trồng lúa 2 vụ, khoảng 10 ha hoa màu và 25 ha cây ăn quả; tạo độ ẩm cho khu vực xung quanh hồ để phát triển cây lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.  
Ngày 20 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 878 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây mới 02 phòng học trường TH và THCS Lê Quang Bính với nội dung chi tiết theo phụ lục như sau:  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng tường rào và chống xuống cấp 8 phòng trường Tiểu học số 3 Hương Vinh;  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.809