Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự án, đấu thầu, đấu giá
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2594 /QĐ-UBND  về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 công trình Kè sông Bồ qua phường Tứ Hạ, phường Hương Xuân, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:  
Dự án Trường tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà được phê duyệt theo Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng mức đầu tư 8.342.000.000 đồng. Đến ngày 25/11/2020, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy mô dự án tại Quyết định số 2995/QĐ-UBND. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt của giáo viên, học sinh đồng thời đáp ứng điều kiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.  
Ngày 16/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND về Quy định về công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/9/2021. Theo đó, quyết định này quy định phạm vi điều chỉnh và Đối tượng áp dụng như sau:
Vừa qua, tại hiện trường xây dựng công trình, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp công trình Nâng cấp mở rộng đường cứu nạn nối đường Khe Trái và đường Nguyên Hồng, phường Hương Vân. Công trình này được triển khai với mục tiêu tạo giao thông thuận lợi cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội.  
Toàn bộ phần xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường cứu nạn nối đường Khe Trái và đường Nguyên Hồng, phường Hương Vân
Thực hiện Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường quy hoạch số 1, TDP 3 (QL1A - đường Sông Bồ), phường Tứ Hạ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắpnhư sau:  
Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường nối QL1A - chợ Văn Xá, phường Hương Văn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắpnhư sau:  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1097/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường ngang nối xóm mới tổ dân phố Thanh Lương 3, phường Hương Xuân;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng đường cứu nạn nối đường Khe Trái và đường Nguyên Hồng, phường Hương Vân;  
Ngày 15 tháng 9 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1240/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống điện chiếu sáng đường tránh phía tây thành phố Huế (điểm đầu nút giao QL1A-điểm cuối cổng làng An Đô, phường Hương Chữ) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.667.002
Truy câp hiện tại 2.941