Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá
Ngày 08 tháng 4 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học số 2 Hương Chữ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. UBND phường Hương Chữ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.  
Ngày 07 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Hương Xuân, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị, UBND phường Hương Xuân đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất xen ghép tại TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 19 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1199/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường bê tông nội đồng Khai Hào, phường Hương Xuân.  
Ngày  19  tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết đinh số 1198/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Ngày 19 tháng 11 năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Ngày 09/11/2018, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành công văn số 2662/UBND-TCKH về việc đăng ký danh mục kêu gọi đầu tư  
Ngày 14 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1168 /QĐ-UBND về việc quy định giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các phường Hương Xuân, Hương Văn, Hương Vân và xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà (Danh sách phụ lục đính kèm)  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.896.006
Truy câp hiện tại 190