Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng đường trục chính xã Hương Phong (đoạn từ Thanh Phước - Vân Quật Thượng) giai đoạn 2;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Tả Trạch đoạn qua thôn Kim Ngọc, xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Bồ đoạn qua Cửa Khâu, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Bồ đoạn phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường liên phường Hương An - Hương Chữ (từ đường trung tâm phường Hương An (GĐ2) - Bàu Sen Hương Chữ);  
Ngày 19 tháng 7  năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1024 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng khu dân cư tại tổ dân phố Thanh Lương 4, phường Hương Xuân với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường quy hoạch số 4 - Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, mở rộng đường ngang nối đường Trà Kệ và đường Lê Đức Thọ (giai đoạn 1), phường Hương Xuân;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường bê tông La Khê Trẹm, xã Hương Thọ;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND thị xã Hương Tràvề việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bê tông hóa tuyến đường liên thôn Hải Cát, xã Hương Thọ;  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 37