Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá
Thực hiện Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp như sau:  
Thực hiện Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng đường số 2 tại khu tái định cư Ruộng Cà giai đoạn 1, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây lắp như sau:  
Thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang bờ hói cạnh đường Kim Trà nối dài (đoạn phía dưới QL1A), phường Tứ Hạ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp như sau:  
Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phục vụ GPMB khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1) được phê duyệt theo Quyết định số 2490/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm tái định cư cho 22 hộ thuộc diện phải di dời nhằm đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1), đồng thời từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông đô thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội.  
Vừa qua, tại hiện trường công trình Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình Đường nội thị qua chợ, UBND và trung tâm văn hóa xã Bình Điền.  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường nội thị qua chợ, UBND và trung tâm văn hóa xã Bình Điền;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 3);  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường quy hoạch số 6 (nay là đường quy hoạch số 21), phường Hương Chữ;  

Vừa qua, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp công trình Đường bê tông khu dân cư Cồn Đậu,TDP Bồn Trì (Giai đoạn 2), phường Hương An (Thông tin về gói thầu tại đây).

 

Công trình Đường nội thị vùng Lai Bai (Từ đường Long Hồ vào Khu quy hoạch dân cư mới TDP8) được UBND tỉnh thị xã Hương Trà phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình với mục tiêu Nâng cấp cơ sở hạ tầng, hoàn thiện dần mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, giao thông của khu vực, phục vụ giao thông đi lại cho người dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và góp phần phát triển quỹ đất cho địa phương. Sau khi lựa chọn được nhà thầu thông qua việc đấu thầu để thực hiện thi công công trình.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.243.759
Truy câp hiện tại 2.662