Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá
Công trình sửa chữa đê bao Tây – Nam đoạn Từ Điền – Hổ Quyến (Hương Vinh – Hương Toàn) có chiều dài 373m, với tổng mức đầu tư 342.254.000 đồng, vốn đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 chuyển sang, do công ty TNHH xây dựng và thương mại Tam Hiệp Phát làm chủ thầu. Kích thước bề mặt và mái taluy theo hiện trạng đã có, cụ thể là sửa chữa tuyến đê gồm 3 đoạn như sau:  
Ngày 07 tháng  04 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 436 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường bê tông Ngọc Hồ đi Điện Hòn Chén, phường Hương Hồ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 07 tháng 04 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 437/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường ngang nối đường Trà Kệ và đường Lê Đức Thọ (giai đoạn 1), phường Hương Xuân với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 05 tháng 04 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 422 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường kiệt 34 Trường Thi, phường Hương Chữ với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 07 tháng 4 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 435 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường quy hoạch số 4 - Cụm công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 18 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số  585 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Thọ Sơn, thị xã Hương Trà với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 19  tháng 12 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 389 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Xử lý khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Dự án Cải tạo, sửa chữa hội trường lớn UBND thị xã được phê duyệt theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm phục vụ các hoạt động đại hội, hội nghị, giao lưu văn hóa của toàn thị xã Hương Trà.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 1.072