Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự án, đấu thầu, đấu giá
Vừa qua, tại hiện trường công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công công trình Vỉa hè, điện chiếu sáng đường Lê Thái Tổ (đoạn nút giao Trần Thánh Tông - Kim Trà), phường Tứ Hạ cho đơn vị thi công. Công trình được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND thị xã Hương Trà với mục tiêu từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông đô thị, phục vụ dân sinh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Vừa qua, tại hiện trường công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công công trình Nâng cấp, mở rộng đường Quê Chữ - Giáp Thượng, phường Hương Chữ cho đơn vị thi công. Công trình được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND thị xã Hương Trà với mục tiêu từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông đô thị, phục vụ dân sinh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Vừa qua, tại hiện trường công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công công trình Nâng cấp mở rộng đường trục chính thôn Bình Dương, xã Hương Bình cho đơn vị thi công. Công trình được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND thị xã Hương Trà với mục tiêu từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ dân sinh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất gồm18 lô đất tại Khu dân cư Bố Chi, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:
Ngày14 tháng 06 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:  
Ngày 20  tháng 6 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường vào khu tái định cư thủy điện (Điểm đầu và điểm cuối nối đường Khe Trái phường Hương Vân) với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 20 tháng 6 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1046 /QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường xóm Đá, phường Hương Chữ với những nội dung chủ yếu sau:  
Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:  
Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.334