Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Dự án, đấu thầu, đấu giá
Thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, Hội đồng Nhân dân thị xã Hương Trà đã ban hành Nghị quyết số 66/ND-HĐND ngày 17/12/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang dọc tuyến Quốc lộ 1A (từ Hương Văn - Hương Chữ, khu vực dân cư), giai đoạn 1 với quy mô: Xây dựng hoàn thiện hè phố có điểm đầu từ nút giao đường tránh Huế đến điểm cuối gần phạm vi nút giao đường Lê Thuyết chiều dài khoảng L=3,2km: Đắp đất nền vỉa hè, hoàn thiện kết cấu hè phố lát gạch Terrazzo, trồng cây xanh và hệ thống thoát nước dọc và các công trình phụ trợ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Ngày 20 tháng  01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 52/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Điện chiếu sáng trung tâm xã Hương Bình (giai đoạn 2) với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày  20 tháng  01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 50 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tôn Thất Bách (từ Tứ Hạ đến cổng làng Lai Thành, Hương Vân) với những nội dung chủ yếu như sau:  
Ngày 20 tháng  01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban số 49/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Trường Mầm non Hồng Tiến (Hạng mục: Nhà hiệu bộ và 02 phòng học) với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 20 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 53 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Điện chiếu sáng đoạn qua Ủy ban nhân dân xã Bình Thành với những nội dung chủ yếu sau:  
Ngày 20 tháng  01  năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng khu dân cư TDP Giáp Tư, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà (GĐ1) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.  
Ngày 20 tháng  01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 51 /QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Trường Mầm non Bình Thành (Hạng mục: Nhà 02 tầng 06 phòng học) với những nội dung chủ yếu sau:  
Thực hiện Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Lập đồ án quy hoạch như sau:
Ngày 17 tháng  01  năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Công trình Chỉnh trang, cảnh quan thoát nước dọc đường Lê Thuyết được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 với mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo quy hoạch phường Hương Xuân đồng thời chỉnh trang đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Quy mô thiết kế như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 2.581