Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá
Vừa qua tại công trình Chỉnh trang bờ hói cạnh đường Kim Trà nối dài (Đoạn phía dưới đường Quốc lộ 1A), phường Tứ Hạ, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp công trình Chỉnh trang bờ hói cạnh đường Kim Trà nối dài (Đoạn phía dưới đường Quốc lộ 1A), phường Tứ Hạ.  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang bờ hói cạnh đường Kim Trà nối dài (đoạn phía dưới QL1A), phường Tứ Hạ;  
Thực hiện Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây lắp như sau:  

Vừa qua, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây lắp công trình: Xây dựng đường số 2 tại khu tái định cư Ruộng Cà giai đoạn 1, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (Thông tin về gói thầu tại đây).

 

Quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng đường số 2 tại khu tái định cư Ruộng Cà giai đoạn 1, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;  
Thực hiện Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 05: Toàn bộ phần thi công xây lắp như sau:  
Thực hiện Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng đường số 2 tại khu tái định cư Ruộng Cà giai đoạn 1, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu qua mạng cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần thi công xây lắp như sau:  
Thực hiện Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Chỉnh trang bờ hói cạnh đường Kim Trà nối dài (đoạn phía dưới QL1A), phường Tứ Hạ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.412.486
Truy câp hiện tại 1.311