Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá
tRUNG TÂM
Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp đường nối từ ngã ba đường Đặng Vinh vào khu dân cư TDP1 (giáp nghĩa trang nhân dân), phường Tứ Hạ;
Ngày 21 tháng 3 năm 2018,  UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp sân đường nội bộ Trường THCS Hồ Văn Tứ, phường Hương Văn.
Ngày 21 tháng 3 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND  về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Sửa chữa 04 phòng học Trường TH&THCS Lê Quang Bính, xã Hương Bình.
Ngày 21 tháng 3 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND   về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đường nội thị số 1, tổ dân phố 4, phường Hương Văn (giai đoạn 1).
Thực hiện Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Cồn Đậu, TDP Bồn Trì, phường Hương An, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 06 - Toàn bộ phần xây lắp như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.713.878
Truy câp hiện tại 440