Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá
Trên địa bàn thị xã triển khai rất nhiều dự án, nay tiến độ thực hiện như sau: 1. Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang triển khai trên địa bàn thị xã Hương Trà Dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa phận thị xã Hương Trà ảnh hưởng GPMB qua 07 phường, xã: Hương Vân, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Chữ, Hương An, Hương Hồ và Hương Thọ với tổng chiều dài tuyến là 24,7km và diện tích ảnh hưởng là 138,9ha.  
Dự án Đường trục chính Thanh Khê (giai đoạn 2), phường Hương Xuân được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm phát triển đô thị, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông nối với khu dân cư, tạo điều kiện phát triển sản xuất.  
Dự án Đường trục chính nội đồng Giáp Đông - Vân Cù, xã Hương Toàn được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.  
Ngày 12 tháng 02 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp sửa chữa tuyến đê bao nội đồng Bàu Lăng và Cồn Ràng, xã Hương Phong với nội dung chi tiết như sau :  
Ngày 20 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 492 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ Tứ Hạ đến trung tâm phường Hương Vân (đoạn từ đường Trần Hữu Độ đến đường Trần Trung Lập), thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế với những nội dung chi tiết như sau:  
Ngày 26 tháng 02 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 226/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Dinh (Từ đường Tôn Thất Bách đến xóm cồn Lai Thành 1) Giai đoạn 02 với nội dung chi tiết như sau:  
Ngày 26 tháng 02 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp đường trục chính xã Hương Phong (đoạn Thanh Phước - Vân Quật Thượng) với nội dung chi tiết như sau:  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;  
Vừa qua tại công trình Chỉnh trang bờ hói cạnh đường Kim Trà nối dài (Đoạn phía dưới đường Quốc lộ 1A), phường Tứ Hạ, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp công trình Chỉnh trang bờ hói cạnh đường Kim Trà nối dài (Đoạn phía dưới đường Quốc lộ 1A), phường Tứ Hạ.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 1.963