Tìm kiếm thông tin
Thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư khu dân cư Tứ Hạ-Hương Văn và khu dân cư đô thị Hương Vinh
Ngày cập nhật 25/07/2019

UBND thị xã Hương Trà đã sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất với các nội dung sau:

 

1. Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, thị xã Hương Trà

- Thông báo mời sơ tuyển được đăng tải trên trang mạng đấu thầu quốc gia tại đây, TBMST số: 20190359801-00; được thông báo trên trang thông tin thị xã tại đây.

- Thời gian phát hành HSMST: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 29/03/2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 02/05/2019.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 02/05/2019.

- Hồ sơ dự sơ tuyển được mở công khai vào lúc 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 02/05/2019 tại UBND thị xã Hương Trà.

- Thời gian đánh giá HSDST: từ ngày 02/5/2019 đến ngày 27/5/2019.

- Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn, thị xã Hương Trà. Theo đó, danh sách ngắn nhà đầu tư đáp ứng HSMST gồm 01 nhà đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Đất Xanh miền Trung và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh; Địa chỉ: Số 52-54 đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

- Kết quả sơ tuyển đã được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia tại đây.

2. Khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà

- Thông báo mời sơ tuyển được đăng tải trên trang mạng đấu thầu quốc gia tại đây, TBMST số: 20190365062-00; được thông báo trên trang thông tin thị xã tại đây.

- Thời gian phát hành HSMST: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 01/04/2019 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 02/05/2019.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 02/05/2019.

- Hồ sơ dự sơ tuyển được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) ngày 02/05/2019 tại UBND thị xã Hương Trà.

- Thời gian đánh giá HSDST: từ ngày 02/5/2019 đến ngày 27/5/2019.

- Ngày 18/6/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1464/QĐ-UBND phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu dân cư đô thị tại xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà. Theo đó, danh sách ngắn nhà đầu tư đáp ứng HSMST gồm 01 nhà đầu tư: Liên danh Công ty TNHH Phúc Thịnh và Công ty TNHH Tân Bảo Thành; Địa chỉ: Số 58 Ngự Bình, Phường An Cựu, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

- Kết quả sơ tuyển đã được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia tại đây.

UBND thị xã Hương Trà đã trình UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 2 dự án nêu trên.

 

Vĩnh Phú - BQLDA ĐTXDKV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.711
Truy câp hiện tại 78