Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Hương đoạn qua thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ
Ngày cập nhật 02/08/2019

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  744/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Hương đoạn qua thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ với những nội dung chủ yếu sau:

 

1. Tên công trình: Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Hương đoạn qua thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

3. Đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư & xây dựng TT Huế.

4. Chủ nhiệm lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Ks. Lê Tuấn Huy.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Khắc phục sạt lỡ do thiên tai gây ra, giảm thiểu nguy cơ tai nạn, thiệt hại về tài sản và tính mạng con người.

6. Quy mô đầu tư:

* Gia cố kè có chiều dài khoảng 108,17m.

- Chân kè: Gia cố bằng cọc tre.

- Mái kè: Gia cố đá hộc lát khang, có khung giằng BTCT M200#.

- Thân kè: Gia cố bằng đá thải đầm nện chặt tối thiểu dày 30cm.

- Đỉnh kè: Bê tông xi măng M200#

- Công trình trên tuyến: xây lại bến.

7. Địa điểm xây dựng: xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà.

8. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 3500m2

9. Nhóm dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm C, công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.

10. Phương án giải phóng mặt bằng: Không giải phóng mặt bằng.

11. Tổng mức đầu tư                                    :           1.400.000.000 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây lắp                                              :           1.071.381.000đồng

- Chi phí quản lý dự án                                   :                30.271.000đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng       :              133.840.000đồng

- Chi khác                                                        :                69.622.000đồng

- Dự phòng                                                      :              94.886.000đồng

12. Nguồn vốn đầu tư:  Bổ sung có mục tiêu của ngân sách tỉnh.

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý dự án.

14. Thời gian thức hiện dự án:  Năm 2019.

15. Đơn vị tiếp nhận công trình: Theo quy định phân cấp hiện hành.

16. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a. Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

* Phần công việc đã thực hiện:

- Gói thầu số 01 - Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Gói thầu số 02 - Thẩm tra thiết kế, dự toán;

* Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án; thẩm định BCKTKT; thẩm tra phê duyệt quyết toán; lập HSMT và đánh giá HSDT; thẩm định HSMT và HSDT; đăng tải thông tin đấu thầu; giám sát đánh giá đầu tư.

b. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu số 03 - Toàn bộ phần xây lắp;

- Gói thầu số 04 - Bảo hiểm công trình;

c. Giá gói thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.591
Truy câp hiện tại 51