Tìm kiếm thông tin
Thông báo tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp Đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 3)
Ngày cập nhật 10/09/2019

Thực hiện Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 3), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp như sau:

 

1. Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp.

* Số thông báo mời thầu: 20190903295-00.

* Loại gói thầu: Xây lắp.

* Thời gian thực hiện: 180 ngày kể từ ngày khởi công.

* Nội dung chính của gói thầu:

- Nâng cấp chiều dài tuyến đường dài 472m.

- Tải trọng thiết kế công trình: 0.65HL93.

- Nền đường: Bn = 3,0+7,5+3,0= 13,5m; Mặt đường: Bm = 7,5m; Lề đường: Blề = 2x3,0 =6,0m, dốc ngang 4,0% (hướng ra vai đường). Hè đường được đắp bằng đất cấp phối đồi đầm chặt đạt K=0,95.

- Kết cấu nền mặt đường từ trên xuống:

* Kết cấu mở rộng:

+ Bê tông xi măng M250#, dày 25cm.

+ Lớp bạt ni lông.

+ Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax=37.5mm dày 15cm.

+ Lề đường được đắp bằng cấp phối đồi đầm chặt đạt K=0,95.

* Kết cấu trên mặt đường nhựa hiện trạng:

+ Bê tông xi măng M250#, dày 25cm.

+ Mặt đường nhựa hiện trạng.

3. Tên dự án: Đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 3).

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không qua mạng.

6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00 phút ngày 09 tháng 9 năm 2019 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 9 năm 2019.

8. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà, số 04 đường Lê Sỹ Thận, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

10. Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà, số 04 đường Lê Sỹ Thận, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Thời điểm đóng/mở thầu: 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 9 năm 2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà kính mời các Nhà thầu nộp HSDT để tham gia lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên.

Vĩnh Phú - BQLDA ĐTXDKV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.782
Truy câp hiện tại 96