Tìm kiếm thông tin
Thông báo tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp Đường quy hoạch số 6 (nay là đường quy hoạch số 21), phường Hương Chữ
Ngày cập nhật 10/09/2019

Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường quy hoạch số 6 (nay là đường quy hoạch số 21), phường Hương Chữ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp như sau:
 

1. Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp.

* Số thông báo mời thầu:  20190904996-00.

* Loại gói thầu: Xây lắp.

* Thời gian thực hiện: 180 ngày kể từ ngày khởi công.

* Nội dung chính của gói thầu:

Tổng chiều dài xây dung khoảng 355m, trong đó: chiều dài đoạn 1 (tuyến số 2) dài khoảng 170m; chiều dài đoạn 2 (tuyến số 21) dài khoảng 185m.

Mặt cắt ngang đường đoạn 1 (tuyến số 2): Nền đường Bnen=1,0+4,0+1,0=6m; mặt đường Bmat=4,0m; lề đường Ble=2x1,0m.

Mặt cắt ngang đường đoạn 2 (tuyến số 21): Nền đường Bnen=3,0+6,0+3,0=12m; mặt đường Bmat=6,0m; lề đường Ble=2x3,0m. Vỉa hè lát gạch Terrazzo, trên vỉa hè có bố trí hệ thống thoát nước mưa, điện chiếu sáng, cây xanh và đá xe lăn cho người tàn tật.

Xây dựng hệ thống thoát nước ngang và dọc tuyến đường.

Hệ thống điện chiếu sáng 1 bên tuyến.

3. Tên dự án: Đường quy hoạch số 6 (nay là đường quy hoạch số 21), phường Hương Chữ.

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, không qua mạng.

6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

7. Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 9 năm 2019 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 9 năm 2019.

8. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà, số 04 đường Lê Sỹ Thận, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

9. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

10. Địa chỉ nhận HSDT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà, số 04 đường Lê Sỹ Thận, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

11. Thời điểm đóng/mở thầu: 14 giờ 00 phút ngày 16 tháng 9 năm 2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà kính mời các Nhà thầu nộp HSDT để tham gia lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên.

Vĩnh Phú - BQLDA ĐTXDKV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.378
Truy câp hiện tại 3.774