Tìm kiếm thông tin
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 13 lô tại KQH Vùng Ép lạc cũ, TDP 9 (TDP 10 cũ) và KQH phân lô TDP 5 (TDP 6 cũ), phường Tư Hạ, thị xã Hương Trà (Tổ chức đấu ngày 30/5/2018)
Ngày cập nhật 14/05/2018
Tập tin đính kèm:
Trung tâm PTQĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 332