Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc quy định giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các phường, xã
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1168 /QĐ-UBND về việc quy định giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước, bước giá để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại các phường Hương Xuân, Hương Văn, Hương Vân và xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà (Danh sách phụ lục đính kèm)

 

Giá khởi điểm này chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

Căn cứ giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước, bước giá tại Điều 1, giao trách nhiệm cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã hợp đồng với tổ chức bán đấu giá để triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định

Giao trách nhiệm cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã hợp đồng với tổ chức bán đấu giá để triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.290.746
Truy câp hiện tại 2.232