Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Bê tông đường đường xóm Bàu, phường Hương Xuân
Ngày cập nhật 12/12/2018

Ngày  19  tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết đinh số 1198/QĐ-UBND về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

 

- Tên công trình: Bê tông đường đường xóm Bàu, phường Hương Xuân.

- Mã dự án: 7633126

- Chủ đầu tư: UBND phường Hương Xuân.

- Địa điểm xây dựng: Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà.

- Thời gian KC- HT: 01/8/2017 - 01/10/2017.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 312