Tìm kiếm thông tin
Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Xứ đồng Đạc Dài TDP Sơn Công 1 và TDP Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (Thời gian đấu giá: 8h30, 24/12/2018)
Ngày cập nhật 21/12/2018
Tập tin đính kèm:
TTPTQĐ Thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.004