Tìm kiếm thông tin
Dự án chuẩn bị đầu tư Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn
Ngày cập nhật 27/06/2019

Quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu:

- Căn cứ Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà;

- Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà;

 

- Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-QLDA ngày 26/03/2019 của Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà;

- Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-QLDA ngày 26/03/2019 của Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà về việc thành lập tổ chuyên gia xét thầu Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà;

- 11h16 ngày 26/03/2019: đăng tải E-TBMT, số E-TBMT: 20190354531-00, số báo 56 ngày 27/03/2019, mã thông tin 6A-19291373. Thông báo mời thầu đã được đăng tải trên mạng đấu thầu Quốc gia (tại đây) và trang thông tin điện tử thị xã Hương Trà (tại đây).

- Từ 11h16 ngày 26/03/2019 đến 14h00 ngày 02/04/2019: phát hành E-HSMT.

- 14h00 ngày 02/04/2019: đóng thầu.

- 14h00 ngày 02/04/2019: mở E-HSDT.

- Từ ngày 02/04/2019 đến ngày 16/04/2019: đánh giá E-HSDT.

- 17/04/2019: thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng cao nhất.

- Từ ngày 17/04/2018 đến ngày 24/04/2019: thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

Ngày 24/04/2019, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà đã ban hành QĐ số 126/QĐ-QLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp công trình Nghĩa trang nhân dân phường Hương Văn (giai đoạn 1), thị xã Hương Trà với các nội dung chính sau:

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Tân Bảo Thành.

- Giá trúng thầu: 2.685.396.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm tám mươi lăm triệu, ba trăm chín mươi sáu nghìn đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

 

Vĩnh Phú - BQLDA ĐTXDKV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 470