Tìm kiếm thông tin
Nghiệm thu kỹ thuật hạng mục công trình nâng cấp, mở rộng trụ sở Thị ủy Hương Trà
Ngày cập nhật 02/07/2019

Công trình Nâng cấp, mở rộng Trụ sở Thị ủy Hương Trà được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; với tổng mức đầu tư 11.730.237.000 đồng. Mục tiêu chính của dự án nhằm xây dựng nâng cấp mở rộng trụ sở, đảm bảo cơ bản nhu cầu diện tích làm việc của Thường trực, Văn phòng và các Ban của cơ quan Thị ủy Hương Trà.

 

Quy mô công trình gồm Xây mới khối nhà làm việc 03 tầng với diện tích sàn 882m2; Cải tạo sửa chữa khối nhà hai tầng hiện có với diện tích sàn 875m2; Cải tạo khối nhà làm việc 1 tầng với diện tích 135m2 thành nhà công vụ; Các công trình phụ trợ: như cải tạo sân vườn với diện tích 250m2, hệ thống mương thoát nước quanh khối nhà xây mới khoảng 120m; Hệ thống trang thiết bị cho khối nhà…;

Ngày 25/6/2019, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà (Chủ đầu tư) phối hợp với đơn vị quản lý sử dụng, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công và các đơn vị liên quan tiến hành nghiệm thu kỹ thuật; và tiếp tục cho lập các thủ tục để tiến hành nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng đối với hạng mục khối nhà làm việc 03 tầng.

 

Trung Kiên - Ban QLDA ĐTXDKV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 132