Tìm kiếm thông tin
Dự án, đấu thầu, đấu giá
Thực hiện Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 3), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp như sau:  
Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường quy hoạch số 6 (nay là đường quy hoạch số 21), phường Hương Chữ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà tổ chức đấu thầu cho Gói thầu số 04: Toàn bộ phần xây lắp như sau:  
Công trình trường mầm non Hương xuân được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình với mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất , đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt của giao viên, học sinh đồng thời đáp ứng điều kiện xây dựng trường đạt chuản Quốc gia và Quy mô xây dựng mới khối nhà 2 tầng 08 phòng học, 1 phòng chức năng, bếp ăn kết hợp khu hành chính quản trị 2 tầng, diện tích sàn khoản 1.421m2. Sau khi lựa chọn được nhà thầu thông qua việc đấu thầu rộng rãi để thực hiện thi công công trình.  
Ngày 23 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số  744/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xử lý khẩn cấp sạt lở sông Hương đoạn qua thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ với những nội dung chủ yếu sau:  
Dự án Nâng cấp đường nối từ ngã ba đường Đặng Vinh vào khu dân cư TDP 1 (giáp nghĩa trang nhân dân), phường Tứ Hạ được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND thị xã Hương Trà. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương
UBND thị xã Hương Trà đã sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất với các nội dung sau:  
Vào lúc 8h30 ngày 03/7/2019 tại Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ, Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà đã tổ chức bàn giao mặt bằng thi công Gói thầu số 4: Toàn bộ phần xây lắp công trình Trường Tiểu học số 2 Hương Hồ (cơ sở 1), thị xã Hương Trà.  
Công trình Nâng cấp, mở rộng Trụ sở Thị ủy Hương Trà được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; với tổng mức đầu tư 11.730.237.000 đồng. Mục tiêu chính của dự án nhằm xây dựng nâng cấp mở rộng trụ sở, đảm bảo cơ bản nhu cầu diện tích làm việc của Thường trực, Văn phòng và các Ban của cơ quan Thị ủy Hương Trà.  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà; - Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Chữ, thị xã Hương Trà;  
A. Tóm tắt quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu: - Căn cứ Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà; - Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng khu tái định cư thủy diện xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà;  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.420
Truy câp hiện tại 1.611